ผู้ฝึกตนดีแล้ว

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2557

 
 
วันนี้ มีธรรมะจากคาถาธรรมบท เรื่องผู้ฝึกตนดีแล้ว มาฝากทุกคนนะ..
๓๒๒. วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานียา จ สินฺธวา
กุญฺชรา จ มหานาคา
อตฺตทนฺโต ตโต วรํ ฯ
 

ม้าอัศดร ม้าอาชาไนยจากกลุ่มสินธูและพญากุญชร ที่ผ่านการฝึกปรือนับเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่บุคคลผู้ฝึกตนแล้ว ประเสริฐกว่านั้น ฯ
 

Excellent are well-trained mules.
So are thoroughbred ones from Sindhu
And likewise noble fighting elephants.
More excellent is the self-trained man.


ฉะนั้น จงเร่งรีบฝึกฝนตนเองทุกวันทุกคืนกันเถิด โดยเฉพาะฝึกทำใจหยุดทำใจนิ่ง ดิ่งเข้าสู่ภายในเข้ากะ เข้ากลาง เข้ากายในกายภายในเป็นลำดับไป จนกว่าจะเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐ คือเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ จึ่งจักได้ชื่อว่า ผู้ประเสริฐโดยแท้จริง 
 Total Execution Time: 0.0011430501937866 Mins