สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณ คือกรรมของเขา

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณ คือกรรมของเขา
แต่สิ่งที่คุณเลือกจะตอบโต้เขา คือกรรมของคุณ

ทะไลลามะ

ผลทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า หากเรา "คิด ดี" เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆก็จะ เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว และเส้นประสาทที่ เกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆก็จะตายลงช้าๆ  

แต่หากเรา "คิดร้าย" นอกจากสมองและ ร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเรา เองแล้ว ยังส่งสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและ ผู้อื่นอีกด้วย เราเรียกว่า "กรรมตามสมอง"  และ "ตามสนอง" ทันที

 

จากหนังสือ กรรมตามสมอง

 Total Execution Time: 0.0017792026201884 Mins