นั่งสมาธินานๆ ขยายมันสมอง

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2558

 

นั่งสมาธินานๆ ขยายมันสมอง

 

วารสารการแพทย์ “พรมแดนของ จิตวิทยา” ของสหรัฐฯ ได้มีการค้นคว้า พบว่าการนั่งทําสมาธิเป็นเวลาแรมปีจะ ช่วยประคองสมองให้เสื่อมช้าลง ได้พบ หลักฐานว่าผู้ที่ทํามานานเป็นเวลาเฉลี่ย แล้วถึง 20 ปี จะมีขนาดของสมองโตกว่าคนธรรมดา ดังเป็นที่ทราบกันอยู่ว่ายิ่งอายุมากขึ้น เนื้อสมองส่วนสีเทาจะค่อยๆ ร่อยหรอลง แต่นักวิจัยเชื่อว่าในสมองของผู้นั่ง สมาธิเป็นเวลานานๆ สมองส่วนสีเทา บางส่วนอาจจะขยายโตขึ้นได้ ดร.ฟลอเรียน เคิร์ธ แห่งศูนย์แผนที่ สมอง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย “พวก เราได้พบอานุภาพของการทําสมาธิได้ แผ่ขยายออกไปทั่วสมอง และอาจกล่าวได้ว่า การทําสมาธิมานานเป็นแรมปีอาจช่วยให้สมองโตขึ้น หมอเคิร์ธเอง ยังสารภาพว่า “ผลการค้นพบได้ กระแทกสมองเขาอย่างแรง ให้หวน กลับไปนั่งทําสมาธิใหม่ต่ออีก” ถึงแม้การนั่งทําวิปัสสนาจะกําเนิดขึ้น ในตะวันออก แต่กลับปรากฏว่าทุกวันนี้ คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่มากถึง 18 ล้านคน กับเยาวชนอีก 1 ล้านคน พา กันนิยมทํากันเป็นกิจวัตร.

 

 

ที่มา: ไทยรัฐ, 19 ก.พ. 2558

 Total Execution Time: 0.0016244649887085 Mins