ขังใจไม่ได้

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

ขังใจไม่ได้ 

 

คุกขังได้แต่ตัว ขังใจไม่ได้

 

ติดคุกอีดอัดตัว ไม่อึดอัดใจ ถ้าเป็นบัณฑิตจะเข้าใจ ว่า...
โลก คือคุกนี้ ขังได้แค่กาย ทำให้แก่ ทำให้เจ็บ ทำให้ตาย เท่านั้น

 

เหมือนพระเจ้าพิมพิสาร ที่ถูกพระจ้าอชาตศัตรู บุตรชาย ทำอนันตริยกรรม จับไปขังในคุก ขังตัวท่านไว้แต่ขังใจท่านไม่ได้ ท่านทำใจหยุดนิ่งเฉย อยู่ภายในใจ ก็เป็นอิสระ พ้นพันธนาการจากคุกที่คุมขัง ด้วยธรรมะที่ได้เข้าถึง

 

บัณฑิตทั้งหลาย ที่ติดคุกอยู่ในโลกใบนี้ จึงชอบหยุด จึงชอบนิ่ง ชอบดิ่ง เข้ากลาง ของกลาง ของศูนย์กลางกาย เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงของใจ ไม่ให้ถูกจองจำ

 

ขังได้ ขังไป...
ขังได้แต่ตัว แต่สำหรับ ใจ ขออภัยไม่มีทาง...ชัดนะ

 

25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0020233154296875 Mins