...ภาพในใจ

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

...ภาพในใจ

 

     ใจดวงเดียวของเรานี้แม้จะมีพื้นที่มากมายเพียงพอให้เราบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ได้แต่...

จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกสรร บันทึกแต่ภาพที่ดีไว้ในใจเพราะภาพในใจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมส่งผลต่อชีวิตเราอย่างแน่นอน เราจึงไม่แปลกใจเลย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง เป็นผู้ที่งามพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษ และสมบัติอันเลิศทุกประการ เพราะแต่ละชาติที่ผ่านมาใจของ 

พระองค์อิ่มเอม เบิกบาน สมบูรณ์ ด้วยภาพแห่งความดี ขอให้เรามีชีวิตอยู่กับความดี เพื่อให้ใจดวงเดียวของเราดวงนี้  มีแต่ภาพที่ดีเก็บไว้ แม้วันหนึ่งที่เราต้องจากโลกนี้ไปแต่ภาพในใจ จะเป็นสมบัติของเราไปตลอดกาลเพราะใจเรานั้น เป็นอมตะธาตุ...ไม่มีวันตาย

 

จากหนังสือ"แรงบันดาลใจ"

 Total Execution Time: 0.0011423508326213 Mins