นายกฯ ทูลเกล้าฯยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

 

 

นายกฯ ทูลเกล้าฯยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว  เตรียมออกคำสั่งใหม่อาศัยอำนาจตาม ม.44  ดูแลความมั่นคงภายในประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว  รอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  จากนั้น จะประกาศใช้มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ภายในสัปดาห์นี้ และออกเป็นคำสั่ง คสช. 5 ถึง 6 ข้อ ดูแลสถานการณ์ประเทศ  ยืนยัน ใช้ในทางสร้างสรรค์ เช่น การดูแลป่าไม้ และการปรับปรุงการบินพลเรือนให้ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ /voicetv

 Total Execution Time: 0.0015533645947774 Mins