ยัญญสัมปทา ๔ ประการ.

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

ยัญญสัมปทา ๔ ประการ.


 ๑. นิจทาน คือการให้ทานประจำตระกูลสืบกันมาหลายชั่วคนไม่ขาดสาย มีผลานิสงส์มาก


 ๒. วิหารทาน คือการสร้างกุฏีวิหาร ถวายสงฆ์ที่สัญจรมาจากจาตุรทิศ มีผลานิสงส์มากกว่านิจทาน


 ๓. สรณคมน์ คือการถึงพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิต มีผลานิสงส์มากกว่าวิหารทาน


 ๔. สมาทานสิกขาบท คือการสมาทานถือศีล ๕ อย่างมั่นคงไม่ด่างพร้อย มีผลานิสงส์มากกว่าสรณคมน์
      

ที. สี. ๙/๒๓๒-๔/๑๘๖-๘

 Total Execution Time: 0.003826634089152 Mins