หลวงพ่อท่านฝัน

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2558

 

หลวงพ่อท่านฝัน

 

   หลวงพ่อทัตตชีโวท่านฝันว่ามีขบวนแห่๓ ขบวนใหญ่พอขบวนแห่นั้นเข้ามาใกล้เห็นคุณยายนำขบวนที่ ๑ คุณยายส่งนกยูงแก้วใหัอาตมา ๑ ต้วใหญ่ขนาดเท่านกยูงจริงๆสวยงามมากเหมือนแกะสลักจากเพชรเป็นนกยูงเป็น ๆ ในฝันรู้ว่าเป็นกายสิทธิ์ดีใจมากก้มกราบคุณยายถึง๓ครั้งขบวนที่เป็นขบวนของหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อส่งราชสีห์แก้วใหั๑ตัวเป็นกายสิทธิ์เหมือนกันพอกราบท่านแล้วก็เลยไปขบวนที่๓เป็นขบวนของหลวงพ่อธัมมชโยท่านส่งครุฑแก้วกายสิทธิ์ใหัในฝันนั้น อาตมาดีใจมากแม้ตื่นแล้วก็ยังดีใจไม่หายเพราะรู้สึกเหมือนรับกับมือจริงๆและเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปหยกพอไปเล่าให้คุณยายฟังท่านห้วเราะชอบใจแต่เราชักผวากลัวคุณยายแต่ท่านอธิบายอย่างอารมณ์ดีว่า นกยูงหมายถึงว่าจะเป็นที่รักทีพอใจราชสีห์แสดงถึงความมีอำนาจไปถึงใหนจะเป็นที่เกรงใจถึงนั้นครุฑหมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะขจรขจายไปทั่วโลก...

 

 

 

 Total Execution Time: 0.010602148373922 Mins