เริ่มจากจุดเล็ก ๆ

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2558

 

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๔๕

เริ่มจากจุดเล็ก ๆ : หยุดแรก...เราต้องฝึกหยุดให้สมบูรณ์ 

ในทุกขั้นตอนต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ตามที่บอกไว้ มีความสว่าง 

มีความมั่นใจ แจ่มแจ้งรู้แจ้งแทงตลอด 

ความมั่นใจในจุดใสแรกจะสร้างความมั่นใจต่อไป 

ความมั่นใจเท่านั้นที่จะสร้างความมั่นใจได้ หยุดเท่านั้น เราต้องหยุดสนิท 

ถึงจะสร้างความมั่นใจได้ ต้องช่วยตัวเอง ใครจะมาทำแทนก็ไม่ได้ อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ ลูกจะซึ้งขึ้นไปเรื่อย ๆ ทุกวัน หากลูกทำได้จริง จะอยู่ป่า อยู่เขา 

หรือห้วย หนอง คลอง บึง ก็หยุดได้ เพราะมั่นใจในทุกแห่ง 

เรากำลังหาทรัพย์ภายใน โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จะขยายใหญ่ก็ได้ 

เมื่อเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เท่าปลายดินสอ เห็นดวง เห็นองค์พระ 

เริ่มจากผ่านปลายมือไปสู่ปลายดินสอเล็ก ๆ เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ 

โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ หรือเล็กกว่าปลายดินสอเข้าสู่โลกภายใน 

เราต้องครอบครองจุดเล็ก ๆ ให้ได้ เหมือนจับดินสอให้มั่น เพราะถ้ามือสั่น ๆ 

ก็จะเขียนไม่เป็นตัว ถ้าใจสั่น ก็ไม่ถึงจุดเล็ก ๆ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029945651690165 Mins