ไม่มีแรงกดดันตลอดเส้นทาง

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2558

 

ไม่มีแรงกดดันตลอดเส้นทาง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๔๗

              ไม่มีแรงกดดันตลอดเส้นทาง: โดยให้เริ่มต้นในจุดที่ง่าย และมีความสุขก่อน ที่จะไม่มีแรงกดดันตลอดเส้นทาง ยิ่งนั่งต้องยิ่งง่ายขึ้น คล่องขึ้น มีความสุขความบริสุทธิ์มากขึ้น

                 อย่ากลัวช้า : อย่ากลัวช้า แต่ถ้าเรานิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์ นุ่มนวลควรแก่การงาน มีความสุขอย่างแท้จริง มันจะใช้ได้ไปตลอดเส้นทางเลย ตรงนี้มันไม่ใช่อุปสรรคของเรา อุปสรรคของเรา คือ ทำไม่ถูกวิธี กับขาดความเพียร และทำไม่ต่อเนื่อง ทำให้ต่อเนื่องทั้งนอกรอบในรอบ อย่างมีความสุข

               ตามความเป็นจริง : ต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ตั้งมั่น นิ่งแน่น ชัด ใส สว่าง มันต้องบริบูรณ์ และให้พูดประสบการณ์ตามความเป็นจริง คำว่า “ตามความเป็นจริง” เราจะใช้ถึงที่สุดแห่งธรรม ด้วยตัวของเรา ถ้ามันไม่ตรงตามความเป็นจริงตั้งแต่แรก ตลอดทางก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริง นี่นะสำคัญ ต้องเริ่มจากจุดเล็กใส ช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอน 

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026141067345937 Mins