เมื่อใดที่คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

 

เมื่อใดที่คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี

 

The more you 
appreciate what you 
already have , the 
more you will have.

เมื่อใดที่คุณเห็นคุณค่า
ในสิ่งที่คุณมี  เมื่อนั้น ...
คุณก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้น 

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0012843012809753 Mins