หากคุณรักที่จะทำสิ่งใด

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

 

You will do well
if you love to do 
something so much.

 หากคุณรักที่จะทำสิ่งใด
คุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดี 


คำคมจาก ... คมธรรม