การมองโลกในแง่ลบ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

 

การมองโลกในแง่ลบ

 

Pessimism can create 
a wrong decision.

การมองโลกในแง่ลบ
อาจทำให้การตัดสินใจ
บางอย่างผิดพลาดได้

 

คำคมจาก ...
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

 

 

 Total Execution Time: 0.0022992491722107 Mins