ธรรมะ  คือ  ความจริง

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

ธรรมะ  คือ  ความจริง

 

         สิ่งเดียวที่ชาวโลกรุ่นก่อนเชื่อว่า     สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถ เผชิญทุกข์   กำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไป และ สร้างสันติสุขให้แก่โลก    ก็คือ  ธรรมะ


           ธรรมะ  คือ  ความจริง   ความบริสุทธิ์   ความถูกต้อง ความดีงาม   ที่ใช้ในการกำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไป
หากเราค้นพบธรรมะ   ที่ใช้กำจัดทุกข์ได้สำเร็จ    ย่อมไม่ใช่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้นที่พ้นทุกข์   แต่ยังจะช่วยให้คนทั้งโลก พ้นทุกข์ไปกับเราด้วย
     

 

 (คู่มือพุทธมามกะ)
            ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด

 

 

 Total Execution Time: 0.0011582334836324 Mins