เวลาและวารีมิยินดีจะคอยใคร

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

เวลาและวารีมิยินดีจะคอยใคร

 

You may not suffer from what you did but what you haven't done yet.

คุณอาจจะไม่ได้ทุกข์ใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว  แต่ทว่าสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำต่างหากล่ะที่น่าเสียใจยิ่งกว่า


Time and tide wait for no man.

เวลาและวารีมิยินดีจะคอยใคร

 

 

คำคมจาก  Geoffrey Chancer
 

 

 Total Execution Time: 0.0015327652295431 Mins