ยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้    

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

 ยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้    

       

 ยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้    

           คุณยายฉลวย สมบัติสุข เล่าว่าในยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้ไม่กี่คน ก็มีแม่ชีจันทร์หรือคุณยายจันทร์ คุณเนาวรัตน์ หิรัญรัตน์ คุณสมทรง สุดสาคร คนที่นั่งได้ขั้นขาดรู้ จิตจะดิ่งเข้าภายในตลอดไม่ถอนถอย ความรู้สึกภายนอกจะไม่มีเลย เหมือนเข้านิโรธสมาบัติ คนที่ทำได้หลวงปู่จะให้นั่งแยกออกมาต่างหาก จะได้นั่งเตียงขาดรู้ ของใครของคนนั้น มีเด็กๆที่นั่งได้ละเอียดถึงขั้นขาดรู้ก็มีแต่นั่งได้ไม่ต่อเนื่อง  ในโรงงานทำวิชชาจะมีห้วหน้าเวรประจำแต่ละกะ หัวหน้าเวรจะมีแบบขาดรู้กับไม่ขาดรู้ หัวหน้าเวรขาดรู้ก็คือคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ส่วนหัวหน้าเวรไม่ขาดรู้ก็มีแม่ชีญาณี คุณยายตรีธา คู่กัน  แม่ชีปุกกับคุณยายฉลวยคู่กัน

 


 

 Total Execution Time: 0.0066521962483724 Mins