ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหัวข้ออภิปรายบางประเด็น ที่ยกมาพอสังเขป… ฝ่ายตรงข้ามกับท่านคุณานันทะ ได้เปิดประเด็นว่า การที่พระเวสสันดรทรงบริจาคพระชายา พระโอรส และพระธิดาให้เป็นทานนั้น เป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก ธรรมดาแล้วภรรยาถือได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสามี ลูกเปรียบประดุจสร้อยทองคล้องใจของพ่อแม่ การทอดทิ้งบุตรภรรยานั้น
...อ่านต่อ
พระคุณานันทเถระ ผู้เป็นมหาปราชญ์ แม่ทัพกองทัพธรรมที่รบชนะศึกด้วยปัญญา ชีวิตของท่านเป็นชีวิตของสมณะ ผู้อุทิศตนเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
เกาะศรีลังกา ครั้งหนึ่ง พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรื่องต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคม ประมาณปี พ.ศ. ๒๐๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ ศรีลังกาถูกชาติตะวันตกหลายชาติ เช่น ฮอลันดา โปรตุเกส และอังกฤษ ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารุกราน ช่วงชิงทรัพยากรเป็นเวลารวมกัน ๔๐๐ กว่าปี
...อ่านต่อ
กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา จิญฺจาย ทุฏฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
...อ่านต่อ
(คำแปล) ระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพระยามาร ผู้เข้ามาต่อสู้จนตลอดทั้งคืน ด้วยวิธีทรมานอยางดี คือพระขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน(ผู้ อ่านทั้งหลาย)
...อ่านต่อ
ชีวิตคือการแข่งขัน โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามย่อมจะมีอยู่ทุกวัย ทุกที่ ทุกชนชั้น ไม่ว่าจะในเรื่องเงินทองหรือในเรื่องการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นจริงสิ่งที่เราวิ่งตามหาชนิดเลือดตาแทบกระเด็น สุดท้ายเมื่อต้องจากไป กลับกลายเป็นเพียงความเหนื่อยเปล่า การแข่งขันอย่างนี้ เป็นเกมส์ที่ไม่มีกติกาหรือกรรมการการตัดสินขึ้นอยู่กับกิเลสที่มากน้อยของแต่ละคน โดยมีโลกเป็นสนามประหัตประหาร แล้วก็ตัดสินชัยชนะด้วยความพอใจ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นชัยชนะที่จะมีบุคคลใดครอบครองได้ตลอดอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
นารคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
...อ่านต่อ
ทุกความสำเร็จ ล้วนต้องแรกมาด้วยความพยายาม ระดับของความสำเร็จคือเครื่องวัดพลังแห่งความทุ่มเท สายฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรง ย่อมจะมีมหาเมฆที่ตั้งเค้าดำทะมึนประกอบกับลมพายุที่โหมกระหน่ำ เช่นกัน สายใยแห่งชีวิตเมื่อปรารถนาความสำเร็จ ยิ่งระดับความสำเร็จยิ่งสูง
...อ่านต่อ
ธรรมดาจิตของปุถุชนย่มมีขึ้นมีลง เมื่อจิตเป็นอกุศลย่อมนำไปสู่การพูดและการกระทำที่เป็นอกุศล ทำอย่างไรจึงจะสกัดกั้นอกุศลกรรมเหล่านั้นได้ ทำอย่างไรให้แปรเปลี่ยนอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกุศลกรรมได้
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์ของชีวิต ประกอบด้วยร่างการที่แข็งแรง ละจิตใจที่เข้มแข็งบ้างก็ว่าความเข้มแข็งของจิตใจต้องอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรง บางคนว่าร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและเบิกบาน แต่ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นต่างก็ไม่อาจแยกจากกันได้อย่างอิสระ เหมือนป่าไม้ที่ไม่อาจขาดน้ำได้ เมื่อใดที่ป่าขาดน้ำความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นไม่เหลือความสดชื่นของชีวิตเลย
...อ่านต่อ
เวลานี้ผู้คนต่างวิตกกังวลเรื่องความวุ่นวายเรื่องสงคราม และเรื่องอาวุธเชื้อโรคซึ่งกำลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ใจคนก็หม่นหมองลงทุกทีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนับวันจะเลือนหายไปจากโลกมนุษย์ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยโดยเฉพราะเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพฯ
...อ่านต่อ
เรื่องราวต่างๆ “ที่เกิดจากทฤษฎีสัมพันธภาพ” จึงมีความคิดสอดคล้องคล้ายคลึงกับ “เรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา” อย่างน่าประหลาดใจยิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากสมัยพุทธกาลถึงสองพันกว่าปีเลยทีเดียว บังเอิญหรือ !??
...อ่านต่อ
ตักบาตรพระ1,111 รูป ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาวใบหยกเป็นจำนวนมาก พร้อมใจเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 1,111 รูป ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จัดตักบาตรพระ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น บริเวณถนนกิตติขจร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล
...อ่านต่อ
จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก มีความเป็นอยู่กันอย่างยากลำบาก ไม่สามารถทำมาหากินได้ เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย เมื่อรับทราบข่าว จากความห่วงใย
...อ่านต่อ
ทอดกฐิน อริยประเพณีที่สืบทอดมา กว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นยอดของมหากุศล จะเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ด้วยเหตุนี้ การทำบุญทอดกฐินจึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจ และอยู่ในเส้นทางสัญจรของชีวิตในหนึ่งปีที่จะพลาดไม่ได้
...อ่านต่อ
คณะตัวแทนพุทธบุตรและชาวไทยพุทธทั้งในและต่างประเทศ นำโดยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบอาหารตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ถวายพุทธบุตรจำนวน 8 วัด ใน อ.โคกโพธิ์ ได้แก่ วัดทรายขาว,วัดนาม่วง,วัดบรรลือคชาวาส,วัดปูหลน,วัดศรีมหาโพธิ์,วัดมะเดื่อทอง,สำนักสงฆ์ครองช้างและวัดนิคมสถิต กับอีกหนึ่งวัดใน อ.เทพา
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนล้วนต้องการความสงบสุข และต้องการพบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง จึงพากันแสวงหาที่พึ่ง แต่ก็ยังไม่พบ เพราะชีวิตส่วนใหญ่ยังมัวหลงระเริงอยู่กับโลกภายนอก แต่ผู้มีปัญญาจะแสวงหาเข้าไปสู่ชีวิตภายใน นั่นคือพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ปราศจากมลทินคือกิเลสอาสวะทั้งหลาย เมื่อเขาอยากรู้เรื่องราวของชีวิตก็รู้ได้หมด เช่นอยากรู้ว่าตนเกิดมาจากไหน เกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต
...อ่านต่อ
จากโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย พุทธศาสนิกชนตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดตักบาตรคณะสงฆ์ขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เป็นกระแสแห่งการบำเพ็ญบุญ ร่วมกันทำความดีที่พร้อมเพรียงกันจัดให้มีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร