" สิ่งที่ยากที่สุด ต้องแก้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด สันติภาพภายนอก ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน ของทุกคน ดังนั้น เราควรทำทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้งนั่งที่บ้านและมานั่งร่วมกัน "
...อ่านต่อ
" แม้เวลาจะต้องทำภารกิจต่างๆ ก็เคลื่อนไหว แค่เพียงข้างนอก ส่วนข้างในหยุดนิ่ง คล้ายๆ  “ถนนหยุด รถวิ่ง ท้องฟ้านิ่ง เมฆเคลื่อนไหว” "
...อ่านต่อ
" การประพฤติพรหมจรรย์ ทำให้เป็นอิสระสงัดออกจากกาม และอกุศลธรรม มีเวลาได้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งทำให้ได้รับสุขจากสมาธิอันเป็นสุขที่ประณีตกว่า ยิ่งใหญ่กว่า "
...อ่านต่อ
" การเลือกคู่นั้น จะอาศัยแค่เพียงความรักอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องศึกษาว่า ผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเรามีศรัทธา มีศีล มีทิฐิ เสมอกันหรือไม่ "
...อ่านต่อ
" ความตายมีตลอดเวลา มีมาพร้อมกับการเกิด แต่เป็นความตายที่ไม่ชัดเจน เพราะมีการเกิด การตายอย่างต่อเนื่อง คือ เมื่อเซลล์หนึ่งตาย อีกเซลล์หนึ่งก็เกิดขึ้นใหม่ "
...อ่านต่อ
" เราเกิดมาเพื่อศึกษาเรื่องความจริงของชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาวิธีการ ที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เพราะเกิดบ่อยๆ ก็ทุกข์บ่อยๆ "
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล