การประพฤติพรหมจรรย์

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2563

โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ

ตอน การประพฤติพรหมจรรย์

 

" การประพฤติพรหมจรรย์ ทำให้เป็นอิสระ
สงัดออกจากกาม และอกุศลธรรม มีเวลาได้
มาปฏิบัติธรรม ซึ่งทำให้ได้รับสุขจากสมาธิ
อันเป็นสุขที่ประณีตกว่า ยิ่งใหญ่กว่า "

 

คำถาม ข้อ 1.  เหตุใดพระภิกษุจึงต้องประพฤติพรหมจรรย์

 

ตอบ =>  เพื่อจะได้ไม่มีพันธนาการของชีวิตและมีเวลาว่างมากขึ้น ในการปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้

 

              กามสุข เป็นแค่ความเพลินช่วงสั้นๆไม่ยั่งยืน มีขอบเขตจำกัด มีผลข้างเคียงตามมา ทั้งความหึง ความหวง ความห่วง การนอกใจ และไม่มีทางที่จะทำให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้

 

              การประพฤติพรหมจรรย์ ทำให้เป็นอิสระ สงัดออกจากกาม และอกุศลธรรม มีเวลาได้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งทำให้ได้รับสุขจากสมาธิ อันเป็นสุขที่ประณีตกว่า ยิ่งใหญ่กว่า เรียกว่า บรมสุข เป็นสุขตลอดเวลา พระจึง
เลือกที่จะประพฤติพรหมจรรย์

 

               ดังเช่น เจ้าชายสิทธัตถะ ท่านเสวยเบญจกามคุณที่เลิศและสุขกว่าใคร มีมเหสีที่งดงาม ลูกที่น่ารัก มีปราสาท 3 ฤดู ทั้งวังมีแต่ผู้หญิงบำรุงบำเรอ เปี่ยมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ บริวาร อำนาจ แต่สิ่งเหล่านี้
ก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง ท่านจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระ และประพฤติพรหมจรรย์

 

              ดังนั้น พระภิกษุ จึงทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะต้องการหลุดพ้นได้อย่างพระองค์

     

จาก หนังสือ "โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ " 

บทสัมภาษณ์ : ของคุณครูไม่ใหญ่  โดยสตรีนักสื่อสารมวลชนชาวนอร์เวย์ (โมนิก้า เอยเอิ้น)

ฟังหนังสือเสียง ตอน การประพฤติพรหมจรรย์  https://youtu.be/DAXrKbNhiLU

โหลดหนังสือ   http://kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?id=766

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0075969338417053 Mins