ไม่มีทั้งธุรกิจที่สามารถคนไหนไม่มีตารางเวลา การทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในการงาน ควบคู่ไปกับผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต บุคคลเหล่านั้น ย่อมรู้ดีและแยกแยะได้ในเรื่องของงาน เรื่องของครอบครัว และเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ การให้เวลากับคนที่รัก รู้และตระหนักว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คืออะไร ว่าย่อมจะ ต้องควบคู่กันไปทั้งเรื่องของใจ อารมณ์ และการงาน
...อ่านต่อ
 กลอนบทนี้ เป็นของกวีรุ่นเก่า ที่เคยท่องจำได้ เพราะท่วงทำนองไพเราะของถ้อยคำ แต่ด้วยความเข้าใจเล็กน้อย เพราะยังอยู่ในวัยเยาว์ จึงไม่ซาบซึ้งไม่เข้าใจถึง การหวนคิดถึงอดีตในวัยที่สุกใส
...อ่านต่อ
    การพลาดพลั้งผิดไป เป็นเรื่องที่สามัญที่เกิดขึ้นได้ ทุกขณะของการทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้ตลอด ถึงเหตุการณ์ข้างหน้า ไม่มีใครคาดเดา หรือการกระทำของ อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเหมือนกับใจของตัวเอง ซ้ำยังไม่มีใคร รู้อีกด้วยซ้ำว่า ใคร คนไหน จะลึกล้ำ เก่งกล้า จะดำดิน ด้วยเลห์มายาอย่างไร
...อ่านต่อ
ใครบ้างไม่เคยฝันถึงความงดงามในชีวิต ไม่ปรารถนาความสุนทรีย์ของธรรมชาติ และเมื่อเอาความฝัน บรรเจิดมาไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
  นี่แหละคือกุญแจดอกแรก ดอกสำคัญที่ จะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกอย่างทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความสุขในชีวิต และความสำเร็จในเนื้อแท้ของงาน
...อ่านต่อ
ตั้งแต่เดิม เมื่อค่านิยมทางวัตถุยังไม่เข้ามา มีบทบาทเท่าใดในสังคมของคนไทย ความสำเร็จโดย ส่วนใหญ่มุ่งไปทางด้านของนามธรรม คือการมีชีวิตอย่าง เป็นสุขมากกว่า ด้วยการยอมรับกันในค่าของความซื่อสัตย์ ความดี ความมีกตัญญู การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ มีลูก ผู้ชายก็ได้บวชเรียน มีลูกผู้หญิงก็ประกอบไปด้วยความขยัน หมั่นเพียน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล