ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


เราต้องคิดให้ดีว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา
...อ่านต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดี มีเสีย โลกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว บางช่วงก็ยินดี ร่าเริง บางช่วงทุกข์ เครียด
...อ่านต่อ
ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้พระธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเรา ต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมัยก่อน ยายยังไม่เห็นธรรมะ
...อ่านต่อ
เมื่อยายอยู่ดุสิต ยายจะสวมขันธ์ของกายทิพย์ ยายจะคอยเฝ้าดู การสร้างบารมีของทุกๆคน
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน อย่าย่อท้อ จะทำอะไรก็รีบ ๆ ทำ เดี๋ยวแก่มาจะทำไม่ไหว ยายเป็นคนขยัน
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ดูแต่ยาย ความรู้ก็ไม่มี ปริญญาก็ไม่ได้ มีแต่จริงอย่างเดียว ยายยังสร้างวัดได้
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ มีมากก็ทำมาก
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้ สู้ด้วยการทำความดี อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย
...อ่านต่อ
เวลาทำบุญอะไรก็ตาม ยายสอนให้ว่า..เกิดมาทุกยุคทุกสมัย ขอให้ปราศจากคนพาล
...อ่านต่อ
เกิดมาเป็นคนนี่ โชคดีที่สุดแล้ว เราเกิดมาก็เพื่อ...มาสร้างความดี มาหากำไรใส่ตัว
...อ่านต่อ
คนมีบุญมากปกครองคนมีบุญน้อย ค่อย ๆ ชวนกันดึงกันไป เพราะคนมีบุญน้อยไปเองไม่ได้
...อ่านต่อ
ทำแต่กรรมดี ให้เราสร้างแต่กรรมดี สิ่งที่ไม่ดีให้ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น
...อ่านต่อ
It is the natural condition of the world to have both the good and the bad...เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดี มีเสีย
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ยายคิดว่า...เวลามันไม่รอ
...อ่านต่อ
ยายมองตัวเอง มองให้ทะลุ เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน มองตั้งแต่หยาบ
...อ่านต่อ
เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้วนี่ จะไเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ
วันหนึ่งๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี
...อ่านต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น กับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า...เป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
เวลาเราคิดอะไรไม่ออก ให้หลบไปเงียบ ๆ ไปนั่งสมาธิ เอาใจรวมเข้าไปในตัว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล