ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ   ไม่มีความอยากเด่น
...อ่านต่อ
 ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา  มีคนดูถูกมากมาย  แต่ที่ยายก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้  ก็เพราะทำอะไรทำจริงยายคิดแต่จะเอาธรรมะ
...อ่านต่อ
 ยายไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มาขวางหน้า  เมื่อจะต้องทำอะไร  ยายจะมานะ  บุกบั่น  ยายจะพยายามทุกวิถีทาง
...อ่านต่อ
การทำบุญ  ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง  การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง  ชีวิตก็จะตกต่ำ เราต้องอธิษฐานว่า..
...อ่านต่อ
ให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้า  บุญมากเท่าภูเขาเมื่อไร  อะไร ๆ  ก็ปิดไม่อยู่  บังไม่อยู่  ใคร ๆ  ก็จะเห็นความดีของเรา  จำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะ
...อ่านต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา  ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า...เป็นอย่างไร  อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส
...อ่านต่อ
ยายทำเพื่อตัวเอง  และเพื่อคนหมู่มากด้วย  เราเกิดมาควรทำประโยชน์ สักอย่างหนึ่ง  อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง  
...อ่านต่อ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับกำลังบุญ  มีบุญอย่างเดียว  อะไร ๆ  ก็สำเร็จทั้งหมด
...อ่านต่อ
  เราอย่าคิดนะว่า...อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก
...อ่านต่อ
  การมาวัดวันหนึ่ง  ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง  ถ้าไม่มา  ก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้ว  ก็ได้บุญ  บุญจะสะสมทับทวี  เหมือนกับเก็บออมสิน
...อ่านต่อ
  บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา 10 ก็ส่งผล 10 ทำมา 100 ก็ส่งผล  100
...อ่านต่อ
เรื่องนี้ คุณยายท่านได้มาเล่าให้อาตมาฟัง แม้คุณยาย จะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎก เพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออก
...อ่านต่อ
เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่  ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา  
...อ่านต่อ
ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเขามีแต่ความอยาก  ความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์  อยากสวยก็ทุกข์ อยากรวยก็ทุกข์
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดเรื่องหนัก ๆ  ขึ้น  ยายจะนึกถึงบุญ  นึกถึงบารมีตลอดเวลา นึกถึงความดีที่เคยสร้างมา  จะกี่ภพกี่ชาติก็ตาม
...อ่านต่อ
การทำทาน  เป็นเสบียง  การทำสมาธิ  ทำให้หลุดพ้น   ต้องทำให้มาก ๆ กว่าเราจะได้บุญ
...อ่านต่อ
เราเกิดมาแล้ว  ควรจะรู้จักสอนตัวเอง ยายเองไม่เห็นต้องมีคนสอนเลย ยายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ ทั้ง ๆ  ที่ยายไม่รู้หนังสือสักตัว
...อ่านต่อ
 คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นบุคคลที่โลกจารึกเอาไว้ว่า
...อ่านต่อ
 ต้องพยายามหาบุญให้มาก ๆ  เวลานี้ยายต้องนึกถึงบุญ  เอาบุญประคองทุกอย่าง  ไม่เช่นนั้นก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้
...อ่านต่อ
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไป  ในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา  ๑๐  ก็ส่งผล  ๑๐  ทำมา  
...อ่านต่อ
ยายยึดบุญเป็นใหญ่ ยายรักบุญ รักบุญมากที่สุด เพราะบุญช่วยยายได้ คนยังมีกิเลส เดี๋ยวก็ดีบ้าง เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล