ถ้าถามว่าห้องนอนคือห้องอะไรกันแน่ บางท่านอาจตอบว่า ในเมื่อตั้งชื่อว่าห้องนอน มันก็ต้องใช้นอนน่ะสิ ถ้าอย่างนั้นตอบดูเบาไปห้องนอน คือ ห้องสำหรับพัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป
...อ่านต่อ
ห้องน้ำเป็นห้องมหาพิจารณา คือ ฝึกคิดให้ตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต เพราะห้องนอนหรือห้องอื่น ๆ เช่น ห้องครัว ห้องทำงาน เวลาจะใช้ สามารถใช้พร้อม ๆ กันได้หลายคน
...อ่านต่อ
ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ ช้ในการปลูกฝังสัมมาสติ คือ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลส
...อ่านต่อ
ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์ หลักธรรมประจำห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ
...อ่านต่อ
ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
...อ่านต่อ
ความดีสากล จึงหมายถึง การกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่ทุกคนทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใด ต่างก็ยอมรับว่า เป็นความดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร