อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่องที่ ๗๓ เงินเพิ่มเองได้

 

เรื่องที่ ๗๓  เงินเพิ่มเองได้
 

คุณกรรณิการ์ โชคอรพันธุ์ อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้าน เล่าว่า เคยไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายหลายครั้ง ระยะหลังกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ของสามีซบเซาลงตามกระแสเศรษฐกิจบ้านเมือง จึงไม่ค่อยได้ไปวัด อีกประการหนึ่ง คนที่เคยไปเป็นเพื่อนก็ได้ย้ายที่อยู่ไป ทำให้ไม่ทราบข่าวคราวจากทางวัดเลย


อานุภาพ พระมหาสิริราชธาตุ พระดูดทรัพย์จนกระทั่งวันหนึ่งทางวัดได้ส่งหนังสือเชิญชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ใจของคุณกรรณิการ์ต้องการบวชมาก แต่ลูกๆ ยังเล็กอยู่จึงไปไม่ได้ ได้แต่ส่งเงินไปทำบุญร่วมงานบวชด้วย


วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสุดท้าย มีประกาศของวัดเรื่องการทำบุญสร้างองค์พระ จะได้รับพระมหาสิริราชธาตุ ตัวเองเคยสร้างพระธรรมกายประจำตัวไว้แล้ว แต่ของสามียังไม่ได้สร้าง จึงคิดปรารถนาสร้างให้สามี ก็เข้าไปนับเงินที่มีอยู่ ซึ่งยังมีจำนวนไม่พอ ยังขาดอีกหลายพันบาท


คุณกรรณิการ์จึงนำภาพพระมหาสิริราชธาตุจากหนังสือพิมพ์ มาอธิษฐานจิตทุกวัน อยากได้เงินทำบุญ อธิษฐานอยู่ ๓ วัน ก็ไปนับเงินดูใหม่ คราวนี้แปลกใจมาก สามีก็ไม่ได้ให้เงินเพิ่ม หรือไม่เคยนำเงินไปเก็บที่นั่น แต่นับกี่ครั้งๆ เงินครบหนึ่งหมื่นบาทพอดิบพอดี ไม่ทราบว่าเงินมาจากไหน สามวันที่แล้วยังขาดอยู่ตั้งหลายพัน

คิดจะชวนสามีมาทำบุญสร้างองค์พระในวันที่ ๔ ตุลาคม นึกได้ว่าเขาไม่เคยไปวัดพระธรรมกายเลย เคยชวนกี่ครั้งก็ไม่ยอมไป ครั้งนี้ก่อนชวนจึงอธิษฐานขอพรจากพระมหาสิริราชธาตุ ขอให้สำเร็จ อธิษฐานแล้วจึงชวน พร้อมทั้งบอกว่า ต้องการสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ จะได้บุญมากๆ ทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข อาชีพก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง สามีเต็มใจไปทำบุญด้วยกันโดยไม่ขัดข้องอะไร

คุณกรรณิการ์ จึงเชื่อมั่นในอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุอย่างเต็มเปี่ยม แม้เป็นเพียงภาพในกระดาษหนังสือพิมพ์ ยังมีอานุภาพขนาดนี้ ถ้าเป็นของจริงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน

หลายสิบปีมาแล้ว เคยมีหนังสือพิมพ์ลงเรื่องประวัติตระกูลของผู้มีนามสกุล ตั้งตรงจิตร เล่าเอาไว้ว่า สุภาพสตรีผู้เป็นยายของคนในสกุลรุ่นที่แล้ว เป็นคนใจบุญมาก หมั่นสวดมนต์อยู่เนืองนิตย์ ท่านผู้นี้มีตู้เย็นเก่าไม่ได้ใช้เก็บไว้อยู่หนึ่งใบ เป็นตู้ว่างเปล่า หลังจากสวดมนต์มาหลายเดือนเป็นปี วันหนึ่งต้องการเคลื่อนย้าย จึงไปเปิดออกทำความสะอาด พบว่ามีธนบัตรใบละร้อยบาท (เวลานั้นยังไม่มีธนบัตรใบละห้าร้อยหรือใบละพัน) อยู่แน่นเต็มตู้เย็นเป็นอัศจรรย์ คงเป็นกระแสพลังบุญจากจิตอันสงบมีอานุภาพดึงดูดทรัพย์มา

ส่วนคุณกรรณิการ์ ต้องเป็นครอบครัวที่มีวาสนาบารมีพอที่จะเป็นเจ้าของพระมหาสิริราชธาตุองค์ใดองค์หนึ่ง เมื่อนำภาพพระมหาสิริราชธาตุในหนังสือพิมพ์มาทำสมาธิและอธิษฐานจิตระลึกถึงพลังกระแสจิตของเจ้าขององค์พระ ทำให้มีกระแสบุญไหลมาหา บุญสามารถดึงดูดทรัพย์ได้ ดังเช่นเรื่องของคุณยายในตระกูลตั้งตรงจิตรที่เล่าถึง คงไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเกินไป ทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดมีกำลังเท่าแรงกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว

คุณกรรณิการ์มีจิตใจดีงาม ชอบทำบุญกุศล ยังมีความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อสามี ความศรัทธาที่บริสุทธิ์ย่อมเป็นกระแสพลังบุญฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้น
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร