วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อดีตเปลี่ยนไม่ได้ อนาคตสร้างได้

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป

เรื่อง : อุบลเขียว

             "ปีใหม่" ช่วงเวลาของความสุขสดชื่น ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมีแต่การจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริง แม้วันขึ้นปีใหม่จะเป็นวันที่ชาวโลกสมมติขึ้น เพื่อความสะดวกในการนับระยะเวลา ช่วยสร้างบรรยากาศให้คึกคักแจ่มใส แต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมย่อมใช้เป็นกุศโลบายในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ว่าวันคืนก็ยังคงล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ไม่ประมาทหลงมัวเมา ในความมีชีวิต ความไม่มีโรค หรือความเป็นหนุ่มเป็นสาว

             ปีใหม่ปีนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ล่วงเข้าปีที่ ๓ ของโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ภาพมหาปีติเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า และยังมุ่งมั่นก้าวต่อไป ให้เข้มข้นขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ต้องผลักดันให้เป็นงานพุทธประเพณีประจำปี ของทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เพื่อก้าวไปถึงเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รูปในอนาคต นำไปสู่สันติภาพอันแท้จริงของการเข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งจะไม่เป็นเพียง แค่ความฝันอีกต่อไป ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

             สำหรับเดือนนี้เชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพบรรยากาศ การตักบาตรพระในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว ดอกไม้ งามแข่งกันเบ่งบานในหลายพื้นที่ เพิ่มสีสันให้กับพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้คึกคักเบิกบานกันอย่างมาก             เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระครูประโชติโพธิธรรม รองเจ้าคณะ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายธานี ปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนำอาหารส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตรไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นการ รวมพลังพุทธบรีษัท ๔
ของชาวอำเภอโพนทราย เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด คุณครู นักเรียน ชาวไทยพุทธ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาผืนแผ่นดีนไทยไว้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี ของการก่อตั้งอำเภอโพนทรายด้วย ซึ่งมีชาวบ้านจาก ๕๗ หมู่บ้าน ทุกชุมชนและทุกโรงเรียนมาร่วมงาน เป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญและปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

             การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์ในอำเภอโพนทรายและอำเภอใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลโพนทราย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าหาดยาว ทหารจากกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ นักศึกษาวิชาทหาร และทุกโรงเรียนในอำเภอโพนทราย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย             เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ถนนเทศบาล ๓ ด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๒,๐๐๐ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครูและนักเรียน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยแห่งนี้

             พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพจันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายมานพ วีระอาชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

             การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี คณะสงฆ์จังหวัดระยอง และคณะสงฆ์จากจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบล ทหารพรานจากค่ายเทวาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรี ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก โรงเรียนมัธยมท่าแคลง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โรงเรียนปะตงวิทยา โรงเรียนศรีหฤทัย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย             เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาได้สร้างประวัติศาสตร์ให้โลก ได้ปลื้มกันอีกครั้งกับพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ มาเป็น ประธานสงฆ์ โดยมีนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงตนเป็น พุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

             การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนถึง ๑๐,๐๐๐ รูป ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จาก ๑๖ จังหวัดในภาคเหนือ พระภิกษุสงฆ์จากประเทศพม่า ลาว และศรีลังกา จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ กรมทหารราบที่ ๗ กองบิน ๔๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ สำนักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมสันติพัฒน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วัดบ้านขุน ธุดงคสถานล้านนา เด็กดี V-Star, V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย             เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาส วัดสามพระยา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ จิรกิติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

             สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคคลหลากหลายอาชีพ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกความเชื่อ ทำให้พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ไม่พอรองรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ตั้งใจนำอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรกัน อย่างเนืองแน่น ซึ่งเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยี่ง

             ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ นายกเทศมนตรีศาลายา เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ๕ สถาบัน ประกอบด้วย ชมรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชมรมพัฒนาศักยภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชมรมชาวพุทธสามพราน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถานีตำรวจภูธรศาลายา เด็กดี V-Star จากจังหวัดนครปฐม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย             เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถนนแสงชูโต หน้าตลาดท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร มาเป็น ประธานสงฆ์ โดยมีนายวิชัย ล้อศีรี นายกเทศมนตรี เมืองท่าเรือพระแท่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการ ตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนยังได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ชาวไทยพุทธ ครูอาจารย์ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาแผ่นดินไทยในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และอาหารที่ได้จากการตักบาตรบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย ด้วย ตามโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

             สำหรับการจัดงานครั้งนี้สำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย กลุ่มหมู่บ้านบัวขาว ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรี เด็กดี V-Star จากโรงเรียนท่ามะกาปุญศีรี โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม โรงเรียนวัดเบญพาด และโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบริษัท ๔ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม- วรมหาวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายพงษ์ศีรี กุสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วย

             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จังหวัดทหารบกนครพนม สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี จำกัด ชมรมนครพนมร่มเย็น สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ โรงเรียนธาตุพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ทหารจากค่ายกฤษณ์สีวะรา ทหารจากค่ายพระยอดเมืองขวาง เด็กดี V-Star ในจังหวัดนครพนม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานการกุศล พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ถนนพระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพุทธศาสนิกชนในอำเภอ สุวรรณภูมิและอำเภอใกล้เคิยงมาร่วมงาน ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และที่สำคัญเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ครูอาจารย์ ชาวไทยพุทธ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาแผ่นดินของไทยไว้ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาหารบางส่วนที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยด้วย

             การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จากจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ สภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จำกัด โรงเรียนสุวรรณภูมีพีทยไพศาล โรงเรียนสุวรรณภูมีวีทยาลัย โรงเรียนดอนแฮดวีทยา โรงเรียน บ้านสระโพนทอง โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โรงเรียนเจริญศึกษา โรงเรียนกระดิ่งทอง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กร อาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก พ่อค้า ประชาชน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

             การรู้ว่าสังคมไทยทุกวันนี้ประสบปัญหาศีลธรรมและต้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย แต่การ จะรู้ว่าควรเริ่มต้นที่ไหนนั้นเป็นเรื่องยาก โชคดีที่เรามีต้นแบบต้นบุญอันประเสริฐ คือ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ท่านทั้งแนะ ทั้งนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่าง คอยชี้แนะแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามหลักวิชา โดยเริ่มต้นจากการที่ตัวเราเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อน ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เมื่อเรามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจึงออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกได้

             เข้าสู่ปีที่ ๓ ของโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นับเป็นงานใหญ่ระดับโลก ที่ต้องเริ่มต้นจากระดับล่าง สร้างรากฐานคุณธรรม "การให้ทาน" ให้มั่นคง แม้เราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ เกินร้อย แต่ยังต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไป สมดังภาษิตจีนที่ว่า "จงเข้มงวดกับตนเอง แต่จงอ่อนน้อมและผ่อนปรนกับคนอื่น" การประสานประโยชน์ทุกฝ่ายจึงจะทำให้โครงการเกิดสัมฤทธิผล ดังนั้น การใส่ใจในทุกรายละเอียดจึงเป็นเรื่องสำคัญ แล้วเราจะประหลาดใจกับผลสำเร็จที่ตามมา ว่าเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่เคยมองข้าม จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้

             ยกตัวอย่างเช่น ๒ ปีที่ผ่านมา พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ หรือการนั่งตักบาตรด้วยความเคารพ ได้กลายเป็นพิธีกรรมสำคัญให้หลายพื้นที่นำไปใช้ต่อ สาธุชนจำนวนมากเห็นภาพการตักบาตรพระจำนวนมาก แล้วปีติใจ กลับบ้านไปตักบาตรพระหน้าบ้านทุกวัน มีให้เห็นจำนวนมาก กระแสแห่งความดีงามขยาย กว้างออกไปเรื่อย ๆ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าของบุญทุกท่าน ในฐานะยอดมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ที่ยังต้องจับมือกันร่วมสร้างสังคมดีต่อไป เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีมรดกธรรมเป็น หลักประกันในชีวิตไปอีกนานนับพันปี

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร