วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก ครั้งที่ ๔ "We are one"

บทความพิเศษ
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

 

   วัดพระธรรมกายได้รับเกียรติต้อนรับคณะสงฆ์จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ครั้งที่ ๔" WE ARE ONE"

       การเดินทางมาของเหล่าพุทธบุตรของ WBSY ในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เมื่อเหล่าภิกษุหนุ่ม ผู้เป็นกำลังสำคัญของทั้ง ๓ นิกายหลัก คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ได้มาประชุมปรึกษาหาแนว
ทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 63 มกราคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล