วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ SUPER MONK " ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งสันป่าตอง

 

 

       ธรรมดาของผู้มีคุณธรรม แม้ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด คุณงามความดี ของผู้นั้นย่อมปรากฏชัดต่อสายตา ของชาวโลกได้ในไม่ช้า ดังพุทธพจน์ที่ว่า

             “ ทูเร สนฺโต ปกาเสนติ         หิมวนฺโต ว ปพฺพโต

   อสนฺเตตฺถน ทิสฺสนติ        รตฺติขิตฺตา ยถา สรา

             คนดีย่อมปรากฏเด่น เหมือนภูเขาหิมพานต์

คนไม่ดีถึงอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏ เหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรีฉันนั้น”

 

 

            ณ ผืนป่าธรรมชาติแห่งเดียวในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีสมณะรูปหนึ่ง หาญกล้าสานต่องานพัฒนาบุญสถานอันเป็นมรดก ของครูบาอาจารย์ซึ่งท้าทายผู้มาเยือนยิ่งนัก เพราะสถานที่แห่งนี้มีพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่และเป็นวัดที่เคยจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ มากมาย ทว่ากลับขาดปัจจัยเกื้อหนุนจากแหล่งใดๆ พุทธบุตรรูปนี้คือ พระเดชพระคุณพระครูธรรมาภิรม เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองและเจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง

         นายทวี ธนารัตน์ กรรมการวัดน้ำบ่อหลวงกล่าวถึงหลวงพ่อว่า “ ตอนที่ท่านอยู่กรุงเทพ ท่านเป็นเลขาเจ้าอาวาสวัดอารามหลวง แต่เมื่อนิมนต์ท่านมาอยู่วัดราษฎร์ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆนี่ ท่านก็อุตส่าห์มา”

           ในขณะเดียวกันนายอ้วน ชัยชนะซึ่งเป็นกรรมการวัดอีกผู้หนึ่งเล่าว่า “ วัดนี้เหงามาก ซบเซาเกือบจะร้างไปแล้ว ชาวบ้านก็สงสารวัดเพราะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ ต้องขอนิมนต์หลวงพ่อมาให้ได้ หลวงพ่อก็จำเป็นต้องมา เพราะเป็นลูกศิษย์เก่า”

        หลังจากที่ท่านครูบาเจ้าอินทรจักรรักษา เจ้าอาวาสรูปก่อน มรณภาพไป เสนาสนะและกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดก็ทรุดโทรมลงตามลำดับ ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ จึงเป็นที่หมายปองของกลุ่มนายทุน ผู้แสวงหาผลประโยชน์และผู้นำในท้องถิ่น ที่คิดจะบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ ทำให้พื้นที่บางส่วนของวัด ตกเป็นของเอกชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลวงพ่อท่านจึงต่อสู้จนได้ที่ธรณีสงฆ์คืนมาหลายร้อยไร่

             นอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า “ การเป็นจำเลยนี่ไม่สนุกนะ เป็นโจทก์ไม่เท่าไหร่หรอก เห็นหมายศาลนี่...โอโห ไม่เคยเจอ เขาออกเอกสารสิทธิ์ทับที่สาธารณะ ทางวัดเลยถวายฎีกา พระบรมราชินีท่านประทับอยู่ภูพิงค์ ว่าที่นี่จะขอให้เป็นนิเวศน์วิทยา เป็นวัดป่าโบราณรักษาปอดของชาวบ้านเอาไว้ ท่านก็สั่งมาทางผู้ว่า เจ้าหน้าที่ภูพิงค์โดยลำดับ งานก็คล่องขึ้น”

            แม้ว่าการอุทิศชีวิตเพื่องานพระศาสนา ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้ จะต้องพบกับอุปสรรค นานัปการ แต่ด้วยความตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ ของครูบาเจ้าอินทรจักรรักษาในการพัฒนาวัดและศีลาจารยวัตรอันงดงาม ก็ทำให้ท่านสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ ยังความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้สาธุชนในละแวกนั้นเคารพศรัทธา และยอมรับท่านในที่สุด

             แม้วัดน้ำบ่อหลวงจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอันห่างไกลชุมชน แต่ด้วยความเมตตา ของพระเดชพระคุณพระครูธรรมาภิรม ท่านจึงดำริที่จะแผ่ขยายธรรมะ ไปสู่จิตใจชาวโลกผ่านทางรายการวิทยุชุมชน ซึ่งบางส่วนคือ ธรรมะที่ท่านได้เรียนรู้มาจากรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่ท่านได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า “ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ทำให้มนุษย์ก็ดี เทวดาก็ดี สัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิมองเห็นกันหมด เรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลก ทีนี้เราก็อาศัยสื่อดาวธรรมทั้งหลาย เปิดโลกกว้างให้ประชาชนทุกมุมโลก โลกมนุษย์ โลกสังคมให้มาอยู่อาศัยกันด้วยสันติสุข หลวงพ่อจึงอยากจะขออนุโมทนากับ หลวงพ่อธัมมชโยซึ่งเป็น ประธานวัดพระธรรมกาย และญาติโยมคณะกรรมการผู้สนับสนุน นับว่าเป็นผู้ที่กล้าเสียสละ ให้มีช่องดาวธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย”

 

 

             บนเส้นทางการสร้างบารมีของ พระเดชพระคุณพระครูธรรมาภิรมนั้น แม้จะมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ ในการสั่งสอนศิษยานุศิษย์ ให้ดำเนินรอยตามคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ ที่ท่านนับถือเลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเป็นศูนย์รวมใจ ของสาธุชนจำนวนมาก จนสามารถสานต่อมโนปณิธาน ของครูบาอาจารย์ ดังที่ท่านได้ตั้งใจไว้ ยังประโยชน์ต่อ งานพระศาสนา ได้เป็นอันมาก

             เราในฐานะของพุทธบริษัท ๔ จึงควรสนับสนุนพุทธบุตร ผู้มากด้วยคุณธรรมเยี่ยงนี้ ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ดังคำกล่าวของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ว่า

              พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

** หากผู้นำบุญท่านใดต้องการแนะนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับพุทธบุตรทั่วประเทศ ก็สามารถติดต่อมาได้ทางอี เมลล์ [email protected] ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าค่ะ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร