วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 38 ธันวาคม ปี 2548

ฉบับที่ 38 ธันวาคม ปี 2548
สร้างพระธรรมกายประจำตัว ครั้งสุดท้าย ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ......อ่านต่อ
ลูกเข้าวัดครั้งแรกเมื่อประมาณ ๑๕ ปีที่ผ่านมา โดยไม่ได้มีกัลยาณมิตรท่านใดพามา ลูกอยากมา ดูวัดจึงชวนเพื่อนมาด้วยกัน แม้ตอนนั้นจะมีข่าวเรื่อง ชาวนาแต่ก็ไม่ได้สนใจ เพราะคิดว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ ......อ่านต่อ
ช่วงนี้ใกล้ถึงวาระมหามงคลสำหรับเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ......อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย การให้ของสัตบุรุษมี ๔ ประการ คือ สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ให้โดยเคารพ ให้โดยอ่อนน้อมให้ด้วยมือตนเอง ......อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชน คือผู้มีศรัทธายึดเอาพระสัมมา สัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ความเป็นชาวพุทธนั้นมีใช่เพียง แค่การระบุไว้ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ......อ่านต่อ
"ผมอยากจะบอกครอบครัวและเพื่อนฝูงว่า "สมาธิ" คือวิธีที่จะนำ "สันติภาพ" มาสู่เซาท์แอฟริกา และแอฟริกาทั้งทวีป แต่คุณจะต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเสียก่อน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแก่ทุกคน ......อ่านต่อ
เบลเยียมเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอียู ๑๕ ประเทศ เบลเยียมจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติจากภายในของเยาวชนยุโรปกลุ่มหนึ่ง ......อ่านต่อ
ใช้ความรุนแรงเมื่อไรมันเสียทั้งคู่ แต่ถ้าเกิดจะให้อภัยกัน หาทางแก้ปัญหาด้วยความนุ่มนวลประนีประนอม หาจุดสรุปที่ทุกฝ่าย พอจะยอมรับได้ อย่างนี้ละก็จะไปได้ ......อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายนของทุกปี ถือเป็น เทศกาลแห่งงานบุญใหญ่ของสาธุชนผู้ใฝ่บุญทุกท่าน เพราะเป็นโอกาสของการรับบุญถวายมหาสังฆทานกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศนับแสนรูป โดยเฉพาะ ในปีนี้จะมี คณะพระสังฆาธิการเมตตาเดินทางมารับไทยธรรมถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ......อ่านต่อ
ความยินดีของผู้อยู่ครองเรือนเป็นเสมือนเชือกที่ผูกเหนี่ยวไว้ ผู้ฉลาดตัดเชือกนี้ได้แล้วไม่อาลัยไยดี ละกามสุขแล้ว หลีกเร้นอยู่ ย่อมพบสุขอันเป็นอมตะ ......อ่านต่อ
ภาพที่หาได้ยากในสถานการณ์ที่ไม่สงบเช่นนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ในสายตาและสายใยแห่งดวงใจ ของผู้ให้ นั่นคือพุทธบริษัท ๔......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ