วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป เริ่มที่ความเข้าใจ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

 

เริ่มที่ความเข้าใจ

 

    มหาเศรษฐีชาวรัสเซียคนหนึ่ง กล่าวชื่นชมเพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาว่าเป็นอัจฉริยะ แต่มี คนค้านว่า “ถ้าเพื่อนคนนั้นฉลาดจริง ทำไมเขาไม่รวยอย่างคุณล่ะ” มหาเศรษฐีตอบกลับไปว่า “ความรวยเป็นแค่ทักษะประเภทหนึ่งเท่านั้น” และสำหรับตัวเขาแล้ว ทักษะที่เหนือกว่าการสร้างความร่ำรวย คือ “ความเข้าใจ” เพราะเขาเชื่อว่าความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ นั้นมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง 


    ในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน “ความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต” เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตและในภพชาติต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจเรื่อง “ทาน” หรือ “การให้” ซึ่งเป็น คุณธรรมขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ เพราะหากปราศจากการให้ของผู้อื่น เราจะไม่สามารถเติบโตมาจนทุกวันนี้ได้เลย ดังนั้นชีวิตจึงอยู่มาได้ด้วยการให้ และนี่คือเหตุผลที่ยืนยันว่า “การให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการรับ” 


      เมื่อพุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจแล้วว่าทำไมจึงต้อง “ให้” ทำไมจึงต้อง “ทำทาน” การตักบาตรในตอนเช้าก็เกิดขึ้น และดำรงอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

อาจารย์สกุล บุณยทัต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

         เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๗๐ รูป ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยมีพระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอาจารย์สกุล บุณยทัต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


     การตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้      นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทั่วไป ได้ทำกิจกรรมส่งเสริม   คุณธรรมร่วมกัน สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบแด่พุทธบุตรและชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้ 

 

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ประธานฝ่ายฆราวาส

 

    เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.)   ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ถึงสี่แยกประตูน้ำ โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


    พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด   ทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร