วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป
เรื่อง : อุบลเขียว

  

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

          ความศรัทธา คือพลังผลักดันที่ก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ แต่ความศรัทธาใด ๆ ก็หา เทียมเท่าความศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เลิศด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหา กรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้

          ในวาระที่หัวใจของคนค่อนโลกถูกตรึงไว้กับคำถามที่ว่า "วันสิ้นโลกจะมาถึงจริงหรือไม่?"Ž กับสัญญาณภัยพิบัติร้ายแรงที่เรียงหน้ากันเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ จะนำมาซึ่งเหตุการณ์ 2012 ตามคำทำนายจริงหรือเปล่า? และอีกมากมายหลากหลายคำถามที่ค้างคาใจ

          จิตใจที่สับสนดิ้นรนหาที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนในเวลานี้ ทำให้หันเหความสนใจมาแสวงหาที่พึ่งด้านจิตวิญญาณกันมากขึ้น โดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลาย ได้แปรเปลี่ยนความวุ่นวายสับสนให้กลายเป็นพลังศรัทธาที่ตั้งมั่น คิดวางแผน คิดเตรียมตัว เมื่อถึงคราวต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บนพื้นฐานของปัญญา ด้วยการตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง

          เช่น โครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย ที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายใจผู้คนทั้งหลายให้กว้างขวาง สว่างไสว กับภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ราวกับพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้กังวลกับคำทำนายภัยพิบัติในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่อนาทรกับอดีตที่ผันผ่านไป แต่ตั้งใจทำความดีใน วันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันข้างหน้าที่ดีที่สุด..อย่างแน่นอน

 


 

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ขึ้น ณ สามแยกหอนาฬิกา ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส

          วัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรครั้งนี้ เพื่อ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวม พลังพุทธบริษัท ๔ ที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากวิกฤตภัย และยังเป็นการถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๗ ปี นอกจากนี้อาหารบางส่วนที่ได้จากการตักบาตร จะนำไปมอบให้กับชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่คอยรักษา ความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายในประเทศ ตามดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

 

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตร ๒,๕๐๐ รูป ณ สี่แยกโรงหนังโคลิเซียม ถนนราเมศวร์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์ และนายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          การตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการถวายกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้อาหารบางส่วนจะนำไปมอบให้กับชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ตามดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย 


 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตรพระ ๓,๓๓๙ รูป จัดขึ้น ณ บริเวณตลาด อินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายประจักษ์จิต อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับการตักบาตรครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จาก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ มองโกเลีย ลาว สหรัฐอเมริกา คองโก-กินชาซา คองโก-บราซซาวิล และไทย เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ที่เดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาใส่บาตร นอกจากนี้ภายในงาน ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนครเป็นจำนวน ๒๔ ทุนอีกด้วย

 


 


          เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๐๐๐ รูป ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีศาสนโมลี เจ้าคณะอำเภอสอยดาว เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์จาก ๓ จังหวัด คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกัน กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่จะได้กล่าวคำอธิษฐานจิต มอบโล่สนับสนุนโครงการตักบาตร และในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเผดียง เพื่อนำอาหารที่ได้จากการตักบาตรทั้งหมด มอบให้กับผู้ประสบเหตุความไม่ สงบในภาคใต้ รวมถึงผู้ประสบอุทกภัยใน ๑๐ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล