วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ "บรรพชาอุปสมบท" ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายตัวจริง

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา          ท่ามกลางสายธารเชี่ยวกรากแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่พัดพาศีลธรรมออกไปจากใจมนุษย์ และผู้คนพากันตีราคาวัตถุเหนือจิตใจ ทำให้มนุษย์ต้องดิ้นรนทำกิจการงาน เพื่อแสวงหาวัตถุมาตอบสนอง กิเลสของตนเองและครอบครัว หลายคนใช้ชีวิตราว เครื่องจักรที่ไร้วิญญาณ วัน ๆ ได้แต่ตั้งหน้าทำมาหากิน โดยลืมให้ความเมตตาแก่ "ใจ"Ž ที่ไร้ความสุขของตน อย่างไรก็ตาม ในบรรดาผู้คนเหล่านี้ มีบางคนเลือกที่จะพาตัวเองออกมาจากชีวิตที่ยุ่งเหยิง สักระยะหนึ่ง เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าและการบรรพชา อุปสมบทก็คือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำ ด้วยเห็นว่า "คุ้ม"Ž กับเวลาอันมีค่าที่เสียไป

          ดังนั้น ในช่วงฤดูร้อนทุก ๆ ปี จึงมีลูกผู้ชาย หลากหลายวัย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการบวชที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นถึง ๗ โครงการด้วยกัน คือ

          ๑. โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๒. โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๖๗ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๓. โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๙ วันที่ ๑๕ มีนาคม ถึง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๔. โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๓ เมษายน ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๕. โครงการบรรพชาสามเณร มัชฌิมธรรม-ทายาท ม.ปลาย รุ่นที่ ๑๖ (อายุตั้งแต่ ๑๕-๑๗ ปี) วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๖. โครงการบรรพชาสามเณร ยุวธรรมทายาท เปรียญธรรม (อายุตั้งแต่ ๑๒-๑๓ ปี) วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          ๗. โครงการบรรพชาสามเณร ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๓ (อายุ ๘ - ๑๒ ปี) วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

         
   การที่บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจมาบวช ทั้ง ๆ ที่ ในโลกนี้มีเรื่องอื่นให้ทำตั้งมากมาย แสดงว่าแรงดึงดูดจากการบวช ต้องมีพลังมากพอที่จะสามารถดึง พวกเขาออกมาจากวิถีชีวิตแบบฆราวาส ซึ่งสามารถตามใจกิเลสได้มากกว่า แรงดึงดูดเหล่านั้นคืออะไร? .

         จากการวิจัยพบว่า "บวชให้แม่Ž" เป็นแรง ดึงดูดประการแรกของผู้บวชส่วนใหญ่ ในขณะที่อีก หลาย ๆ คนอยากบวชเพราะสาเหตุอื่น ๆ

บวชแล้วได้อะไร?

          เมื่อเข้าโครงการแล้ว ผู้บวชจะได้ฝึกเสขิยวัตร (มารยาทของพระ) และได้ฝึกคุณธรรม วินัย เคารพ อดทน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาธรรมะ ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ถือศีล ๒๒๗ ข้อ (พระภิกษุ) ถือศีล ๑๐ ข้อ (สามเณร) และนั่งสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ กิจวัตรกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้บวชให้มีความสุขความสงบมากขึ้น ทำให้จิตใจได้พักผ่อน สุขภาพจิตก็จะดีขึ้น จิตใจเข้มแข็ง ขึ้น มีความอดทนมากขึ้น พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรค ต่าง ๆ ได้มากขึ้น และจะช่วยเพิ่มไอคิว ทำให้เกิด ปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถสอนตัวเองได้ เป็นต้น

 
         สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บวชได้รับ ก็คือ บุญ

          เมื่อบวชแล้ว หากตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระแท้ ผู้บวชก็จะได้สุดยอดแห่งบุญ ซึ่งมีอานุภาพมหาศาล สามารถตัดรอนวิบากกรรมและดึงดูดความสุขความเจริญเข้ามาได้เป็นอัศจรรย์เพราะการบวช เป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างเข้มข้นทั้ง ๑๐ ประการ ทั้งทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิรยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ซึ่ง ทุกประการเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ทั้งนั้น


          บุญจากการบวชช่วยพลิกผันชีวิตผู้บวชและครอบครัวมานักต่อนักแล้ว มิเช่นนั้นคงไม่มีคนแห่กันไปบวชมากมายเช่นนี้ แต่ผู้บวชต้องประพฤติตน อยู่ในพระธรรมวินัย แม้บวชระยะสั้นก็ขอให้ทุกวันเป็นพระที่ดี เท่านี้ก็เพียงพอ

          อนึ่ง ในการบวช ผู้บวชมิเพียงแต่ได้รับสิ่ง ดี ๆ มากมายเท่านั้น แต่ยังอยู่ในฐานะผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ อีกด้วย


บวชแล้วให้อะไร?

          ประการแรก ให้คนดีคืนกลับสู่สังคม หากยัง ไม่สึก ก็เป็นการให้พระภิกษุสืบทอดอายุพระศาสนา และให้ครูสอนศีลธรรมแก่ชาวโลก นอกจากนี้ยังให้บุญแก่บิดามารดา หมู่ญาติที่อนุโมทนาการบวชของเรา และอุทิศบุญแก่หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วได้ด้วย ทำให้พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนา ได้ใกล้ชิดพระศาสนา และมีสัมมาทิฐิมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแท้จริง, ให้ความสุขและ แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแก่ครอบครัว, เป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้แก่คนอื่น เมื่อมีผู้มาบวช ตามอย่างเรามาก ๆ ก็จะมีผลให้สังคม ประเทศชาติ และโลกสงบสุขมากขึ้น, มีส่วนในการฟื้นฟูประเพณี การบวช ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มั่นคง แผ่ขยายไปดับทุกข์แก่ชาวโลกได้สืบไป ฯลฯ

         ทุกประการเหล่านี้ คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดโครงการบวชขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี และมีผู้เห็นคุณค่าของการบวชสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมหาศาล"วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบวชคือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
เพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรม"          ปีนี้ ฤดูร้อนแปรปรวนเหมือนรวมทุกฤดูไว้ ด้วยกัน ทั้งหนาว ร้อน และฝน คล้ายเป็นบทฝึกพิเศษ ที่ธรรมชาติส่งมาทดสอบกำลังใจพระภิกษุ-สามเณร ธรรมทายาทรุ่นนี้ เหมือนกิเลส ๓ ตระกูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ ที่ทดสอบมนุษย์ทุกคนอยู่ตลอดเวลา ให้สุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่หากใครมีสติรู้จักวิธีควบคุม ใจไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกิเลสร้าย การดำเนินชีวิตที่มีความสุขก็คงไม่หนีไปไหน

โครงการบรรพชาสามเณร ทั้ง ๓ โครงการ
          ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ พระภิกษุสามเณรทุกรูปมีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการควบคุมอาสวกิเลสเท่าเทียมกัน เหลือแต่ว่าใครจะเห็นความสำคัญ และนำไปปฏิบัติได้มากกว่ากันพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยโอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

__________________________________________________

          การบวชรุ่นนี้ หลวงพ่อเห็นแล้วชื่นใจมาก หลวงพ่อไปถึงตอน ๖ โมงเย็น เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เขาก็เตรียมอุปกรณ์ครอบกันลมไว้ให้ หนาวไม่ค่อยกลัว กลัวลม เพราะทำให้สะท้าน แต่พอลมหยุดให้ช่วงหนึ่ง ก็บอกให้เขายกที่ครอบออกไปเลย อยากถ่ายรูปกับลูกสามเณรทั้งหมด ลูกเณร อัศจรรย์ ในยุคแห่งการกอบกู้พระพุทธศาสนา

          ตอนแรกตั้งใจว่า จะพูดแค่ สาธุŽ ๓ ครั้ง แล้วจะรีบกลับ เพราะเป็นห่วงลูกเณร เห็นว่าเหนื่อยกันมาทั้งวันทั้งคืน ที่ใช้คำว่าทั้งคืน เพราะทั้งคืนจริง ๆ แล้วก็มาทั้งวันอีก โดยเฉพาะที่เดินทางมาจากศูนย์ต่าง ๆ จากจังหวัดไกล ๆ ที่ไกลสุดก็ ๑๘ ชั่วโมง ข้ามเขาข้ามห้วยกันมา โดยเฉพาะทางภาคใต้ เจอพายุ ทางก็ขาด น้ำก็ท่วม คลื่นก็แรง ส่วนทางเหนือก็เจอแผ่นดินไหว ฝ่าอันตรายต่าง ๆ เพื่อมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรด้วยความปีติเบิกบาน ขากลับก็เป็นห่วงเหมือนกัน แต่ว่าน่าจะไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

          รุ่นนี้ เป็นรุ่นมหัศจรรย์จริง ๆ เรียกว่า รุ่น ๓ ฤดูบ้าง รุ่นหนาวทั้งเมืองบ้าง รุ่นสึนามิบ้าง รุ่นแผ่นดินไหวบ้าง สะเทือนเลื่อนลั่นกันไปหมด และถึงแม้จะต้องเดินทางไกล ต้องอดหลับอดนอน กันทั้งคืน แล้วยังมาเจออากาศหนาวเย็นอีก แต่ก็เข้าร่วมพิธีอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามมาก รักษาข้อวัตรปฏิบัติ สมณสัญญา ตั้งแต่เป็นสามเณรเทือกเถาเหล่ากอของสมณะ ดูเป็นบรรพชิตแท้ เป็นนักบวชที่มีวิญญาณแห่งนักบวชอย่างแท้จริง จนพระมหาเถรานุเถระทุกรูปต่างปลื้มปีติใจมาก เพราะมองเห็นความหวังในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา หรือทำให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล ว่าเป็นไปได้แล้ว แม้จะต้องจากโลกนี้ไปก็จะหลับตาเป็นสุขแล้ว ไม่ต้องห่วงกังวล เพราะมีสัญญาณ ดี ๆ จากสามเณรชุดนี้ ซึ่งทุกรูปเมื่อครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้ว ดูเบิกบาน ดูสดใสประดุจดวงตะวัน แม้ว่าจะตรากตรำมาทั้งกลางคืน ทั้งกลางวัน

          หลวงพ่อปลื้มใจมาก อนุโมทนาบุญกับสามเณรทุกรูปที่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ที่จะ มาบวชในภายหลัง และตั้งใจที่จะเป็นธงชัยของพระศาสนาในการกอบกู้พระศาสนาในยุคนี้

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล