วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตอกเสาเข็ม ตอกศรัทธา สถาปนา อาคารพระผู้ปราบมาร

 

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

ตอกเสาเข็ม ตอกศรัทธา

สถาปนา

 

อาคารพระผู้ปราบมาร

 

 

    การที่จะมีพระภิกษุอยู่ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันเป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่สาธุชนทั้งหลายต่างปรารถนา เพราะการมีพระภิกษุสงฆ์บังเกิดขึ้นที่ไหน ย่อมแสดงถึงความยังคงอยู่ของพระพุทธศาสนา และแสดงถึงความยังคงมีศาสนทายาทที่จะสืบทอดพระอริยสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป... 

 


    วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์-สามเณรอยู่ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันเป็นจำนวนมาก พรรษาหนึ่ง ๆ มีพระภิกษุทั้งเก่าและใหม่อยู่ร่วมจำพรรษาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันรูป ดังนั้นการที่มีผู้ใจบุญร่วมกันสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร เพื่อให้เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์นั้น จึงถือเป็นบุญใหญ่ของผู้สร้าง และยังเป็นการสร้างศาสนสถานเพื่อการสืบสานพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้คงอยู่และแผ่ขยายไปบนโลกนี้อีกตลอดสิ้นกาลนาน

 

 

ตอกเสาเข็ม สถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร    


    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันพระใหญ่ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ คือ พิธีปุพพเปตพลี คือการทำบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาและญาติพี่น้องผู้ละจากโลกนี้ไปแล้ว เพราะชาวพุทธ     ทั้งหลายย่อมทราบดีว่า “บุญ” เป็นสิ่งที่   ทำแล้วมิเพียงเกิดอานิสงส์แก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถอุทิศให้แก่บิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้องผู้ละจากโลกนี้ไปแล้วได้ด้วย ดังนั้นทุกวันพระ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ จึง เนืองแน่นไปด้วยลูกหลานกตัญญู ที่ไปร่วมในพิธีปุพพเปตพลี สำหรับวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคมนี้ ยังถือเป็นวันประวัติศาสตร์    ครั้งสำคัญอีกวันหนึ่งของวัดพระธรรมกาย คือ เป็นวันที่มีการประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก เพื่อสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร เป็นที่พักและที่บำเพ็ญสมณกิจอีกหลายประการของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

 

 

วันพระวันดี ตอกเสาเข็มต้นแรก สถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร   


    ณ พื้นที่ประกอบพิธีตอกเสาเข็มอาคารพระผู้ปราบมาร เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. หลังจากคณะพระภิกษุ-สามเณร และสาธุชนผู้มีบุญเข้านั่งประจำในพื้นที่     เพื่อประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกแล้ว พิธีกรเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญถ่ายภาพ    ร่วมกัน ต่อมาพระเทพญาณมหามุนี    (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ เดินทาง มาถึงศูนย์กลางพิธี แล้วนำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ จนได้เวลาสว่างแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงกล่าวเชิญผู้แทน คือ กัลยาณมิตรเพียงใจ หาญพาณิชย์ และกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน ขึ้นรับพานแผ่นทองและรัตนชาติ เพื่อประกอบพิธี    ปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสร้างอาคาร  พระผู้ปราบมาร 

 


    ต่อจากนั้นพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ ได้กดปุ่มประกอบพิธีตอก    เสาเข็มต้นแรกสร้างอาคารพระผู้ปราบมารท่ามกลางความปีติยินดีของเหล่าศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธี จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญทั้งหลายที่มาร่วมพิธีได้ร่วมโปรยรัตนชาติ ณ บริเวณที่ตอกเสาเข็ม 


    ก่อนเสร็จพิธี พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชาพระรัตนตรัย

 

 

สถานที่รวมสงฆ์ ธำรงพระพุทธศาสนา


         อาคารพระผู้ปราบมารเป็นอาคารที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เน้นความเรียบง่าย และประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน บริเวณที่พักมีการออกแบบให้เหมาะสำหรับสมณสารูป ไม่มีความหรูหรา โอ่อ่า ทั้งนี้เพราะปกติพระภิกษุ-สามเณรที่ วัดพรธรรมกายพักร่วมกันเป็นหมู่ ไม่แยก  พักเดี่ยว ห้องน้ำ ที่ซักผ้า ตากผ้า ก็เป็นพื้นที่รวม ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศ ดังนั้นบริเวณที่พักสงฆ์จึงเป็นสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น การพัฒนาที่พักอาศัย การสวดมนต์ การประชุม การทำสมาธิภาวนา ฯลฯ นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการสลับเปลี่ยนที่พักกัน ดังนั้นพระภิกษุจึงไม่นิยมสะสมสิ่งของมากมาย มีแต่ของใช้  ส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้น จะได้ไม่ตกเป็นภาระหนักในการขนย้ายในวาระที่มีการเปลี่ยนห้องพัก และยังเป็นการฝึกตนให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย สามารถปราบมารปหานกิเลสในตนได้ สมกับที่ได้พักอาศัยอยู่ ณ อาคารที่มีชื่อว่า “อาคารพระผู้ปราบมาร” และจักดำเนินรอยตามปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ที่ท่านทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาสั่งสอนมหาชนทั้งหลายให้รู้จักทางแห่งความหลุดพ้น จนกระทั่งสามารถไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้

 

 

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ผู้สืบสานงานคุณยาย 


    ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่าน ที่ร่วมกันสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร อาคารแห่งการสืบสานศาสนกิจในพระพุทธศาสนา   ให้พระภิกษุบำเพ็ญสมณกิจได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เพราะการที่วัดพระธรรมกายถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า ๔๔ ปีที่ผ่านมา ก็เพื่อสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี การร่วมกันสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร จึงเป็น    วิธีหนึ่งที่ช่วยสืบสานมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ให้สมบูรณ์   ยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่พวกเรา  ทั้งหลายยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบสิ้นกาลนาน..

 

 

 

อาคารหลังนี้จะเป็นที่พักสงฆ์
ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก 
ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ใคร่ต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย 
อีกทั้งเพื่อขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก 
เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้จึงเป็น
อาคารที่สำคัญทีเดียว 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล