วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นั่งสมาธิออนไลน์ ณ ALABAMA, USA

STORY จาก ALABAMA, USA
เรื่อง : Dr.Nena Nimit (Serena Nimityongskul)
แปลเป็นไทย : เนาวรัตน์ พันธ์วิไล

 

นั่งสมาธิออนไลน์
ณ ALABAMA, USA

            ศูนย์ปฏิบัติธรรมอลาบามา (Alabama) ได้นิมนต์ พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (Ven. Thaniyo) แนะนำสมาธิออนไลน์และแสดงธรรมในวาระครบ ๕๐ ปี วันคุ้มครองโลก (The 50th Anniversary of Earth Day) โดยในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมได้รับเกียรติจากนักเปียโนชื่อดังระดับโลกคือคุณ Katya Grineva นักเปียโนเพียงท่านเดียวที่เคยแสดงเดี่ยว ณ หอประชุมคาร์เนกี (Carnegie Hall) ถึง ๑๙ ครั้ง ได้เล่นเปียโนออนไลน์เพื่อให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและสงบ


        หลังจากนั้น พระอาจารย์ได้เริ่มต้นสนทนาธรรม โดยนำเนื้อหามาจากแอนิเมชัน (Animation) เรื่อง “กังฟูแพนดา” (Kung Fu Panda) ตอน “ความลับของผู้พิทักษ์ทั้ง ๕” (Secrets of the Furious Five) ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ๕ ประการของผู้พิทักษ์ โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง “กังฟู” เรามักจะนึกถึงการต่อสู้ เพลงหมัดเพลงมวยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการโค่นล้มคู่ต่อสู้ แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่า คือ ความอดทน ความมีวินัย ความเชื่อมั่นความกล้าหาญ และความเมตตากรุณา ซึ่งกว่าผู้พิทักษ์ทั้ง ๕ จะสามารถฝึกฝนพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องผ่านอุปสรรคและบททดสอบนานัปการ กว่าจะก้าวขึ้นมาสู่ฐานะของผู้พิทักษ์


             เรื่องราวในแอนิเมชันสะท้อนถึงคุณสมบัติสำคัญทั้ง ๕ ประการ ที่หากผู้ใดสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวจนกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวไปย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรากำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตร่วมกันทั้งโลกขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกว่า โควิด-๑๙ (COVID-19)คุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนมีความสำคัญยิ่งที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน


           ไม่เพียงแต่เรื่องการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้เท่านั้น แม้การเจริญสมาธิให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจิตอันจะนำไปสู่สันติภาพและความสุขภายในนั้น ก็ต้องอาศัยคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นฐานรองรับเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า เหตุใดคุณสมบัติดังกล่าว คือ ความอดทน (ขันติ) ความมีวินัย (ศีล) ความเชื่อมั่น (ศรัทธา) ความกล้าหาญ (วิริยะ) และความเมตตากรุณา จึงปรากฏอยู่ในหมวดธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาโดยคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ จะนำพาเราให้ข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ ขอเพียงเรามีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตัวเอง เริ่มจากการปฏิรูปตัวเองก่อนจนกระทั่งเข้าถึงความสุขและสันติสุขภายใน จากนั้นจึงส่งต่อความสุขและสันติสุขภายในไปสู่ชาวโลก เมื่อนั้นสันติภาพโลกก็จะบังเกิดขึ้นกับทุกคนในโลกอย่างแท้จริง

             ภายใน จากนั้นจึงส่งต่อความสุขและสันติสุขภายในไปสู่ชาวโลก เมื่อนั้นสันติภาพโลกก็จะบังเกิดขึ้นกับทุกคนในโลกอย่างแท้จริง

           ศูนย์ปฏิบัติธรรมอลาบามาขอขอบพระคุณพระอาจารย์ พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย เป็นอย่างสูง ที่เมตตาแบ่งปันความสว่างแห่งปัญญาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


          นอกจากนี้ ในโอกาสอันเป็นมงคลวันคุ้มครองโลก อาสาสมัครจากศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยคุณศิวาพร นิมิตยงสกุล ยังได้ร่วมกันบริจาคหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในห้วงเวลาของการระบาดของไวรัสในครั้งนี้ขอแบ่งบุญให้แก่สาธุชนทั่วโลก และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร