วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ผ่าน Zoom ครั้งแรกของโลก

ดับไฟใต้
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

ถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้
ผ่าน Zoom ครั้งแรกของโลก

 

640504_013.jpg

         “ไฟ” สัญลักษณ์แห่งความล้างผลาญและหายนะ โดยเฉพาะไฟบางชนิด เฉกเช่นไฟที่ลุกลามอยู่ที่ปลายด้ามขวานไทยตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าปีนั้น เมื่อเกิดปรากฏขึ้นแล้ว ก็ยากที่จะกำราบให้สงบลงได้โดยง่าย อีกประการ หากปราศจาก “น้ำ” ประพรมคอยดับร้อนแล้วไซร้ความร้อนอันเกิดจากไฟนั้นก็คงยิ่งยากจะสงบ โดยอาจยากยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีก ดังนั้นเป็นระยะเวลา ๑๗ ปีแล้ว ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้บนด้ามขวานทองมีการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นประจำทุกเดือน เพราะน้ำที่เหมาะสำหรับเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงน้ำทิพย์ชโลมใจที่เรียกว่า “บุญ” เท่านั้น ที่อาจสามารถดับไฟอันเกิดจากกิเลสในใจของมนุษย์ได้


640504_014.jpg

           อนึ่ง ด้วยระยะทางและโรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้การเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญที่ ๔ จังหวัดภาคใต้เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ในยุคปัจจุบันวิทยาการทางเทคโนโลยีนับวันยิ่งก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ซึ่งไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ขอเพียงมีใจที่รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมี ก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยใช้วิทยาการทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการพอกพูนบุญกุศลราศีได้ สมดังวาทะของยอดอัจฉริยะบันลือโลกนามว่า “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)” ที่กล่าวไว้ว่า “In the middle of every difficulty lies opportunity” แปลว่า “ใจกลางของอุปสรรคทั้งปวงมักมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ”


640504_015.jpg

640504_016.jpg

            ด้วยเหตุนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และห้อง SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom (ซูม) เป็นครั้งแรกของโลก ในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ประกอบด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๑๘ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๕๓


640504_017.jpg

          งานบุญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวความในใจ และพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นลำดับสืบไป เพื่อให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดงานและยังดวงใจของศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานให้เบิกบานบุญบันเทิงทั่วหน้า


640504_018.jpg

          พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี โดยจัดกิจกรรมติดต่อกันจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๕๓ รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า ๓๐๓ ล้านบาท ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จัดกิจกรรมมาเป็นเวลา ๑๔ ปี โดยมอบกองทุนกว่า ๓๙,๐๐๐ กองทุน เป็นมูลค่าความช่วยเหลือราว ๘๐ ล้านบาท


640504_019.jpg

        ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านรู้สึกชื่นชมอนุโมทนาบุญกับความทุ่มเททุกหยาดเหงื่อแรงใจที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำไว้อย่างดีแล้วนี้ ทั้งท่านที่ไปร่วมงานบุญที่สถานที่จัดงาน ท่านที่ร่วมงานบุญผ่านทางแอปพลิเคชันซูม หรือผู้มีส่วนในความสำเร็จนี้ในทางใดทางหนึ่งก็ตาม ซึ่งทุกกิจกรรมบุญที่ท่านทั้งหลายร่วมกันทำไว้ดีแล้วนี้ นอกจากจะแปรเปลี่ยนเป็นภาพประวัติศาสตร์อันแจ่มชัดที่อนุชนผู้เป็นบัณฑิตในภายหลังล้วนจะต้องยกย่องสรรเสริญแล้ว ยังจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จทุกประการ สมดังบาทคาถาที่มาในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ว่า

ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ
(องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/ ๔๙๑/ ๑๙๘)
(บุคคล) ควรทำบุญที่นำสุขมาให้
(องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/ ๕๒/ ๒๑๔)


640504_020.jpg

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล