วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก ......อ่านต่อ
แม้พระตถาคตจะยังทรงพระชนม์อยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เมื่อจิตสม่ำเสมอ ผลก็ย่อมสม่ำเสมอ ......อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดา ซึ่งเราควรจะมีความปีติและภาคภูมิใจ ......อ่านต่อ
ทิศ ๖ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่ว่ามีความสำคัญที่สุด และ ทรงอานุภาพที่สุดนี้ ถ้าไม่ระมัดระวังกันให้ดี......อ่านต่อ
แม้เมื่อคืนลูกมีงานต้องทำมาก จึงนอนดึกเป็นพิเศษ แต่พอถึงเวลาตื่น ลูกต้องตื่น .....อ่านต่อ
เพราะวัดพระธรรมกายสอนให้เดินจงกรมกันอยู่ตลอดเวลา เดินจงกรมกันตั้งแต่ปากประตูวัด.....อ่านต่อ
ในเมื่อกายก็ให้คุณหมอรักษาไป ใจก็ให้เขานึกถึงความดีที่เคยทำมา สมาธิก็ลองทำดู......อ่านต่อ
"วัดภาวนาชิคาโก" ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ประกอบกับ ความเพียร เสียสละ ......อ่านต่อ
หลังจบการศึกษาแล้ว เธอได้เข้ามารับงานแสดงอย่างเต็มตัว แต่ก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตตัวเอง......อ่านต่อ
ปกป้องพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง นั่นก็คือขอให้ยกเลิกมติ กลต ปี'๓๘ ยกเลิกทิ้งไป ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ