วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห้วงน้ำ                                                           ...อ่านต่อ
ร้อยทิวาราตรีที่ผันผ่าน ธ สถิตในดวงมานมิจางหาย...อ่านต่อ
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่าน...อ่านต่อ
“เนื่องจากคุณตาคุณยายของมะปิน ปลูกฝังเรื่องธรรมะให้แม่ตั้งแต่เด็ก ๆ...อ่านต่อ
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเดินทางไกลฉันใด...อ่านต่อ
แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน (Shaman : คนทรง, หมอผี)...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง คือ ผู้สืบสานมโนปณิธานของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ...อ่านต่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์หลานศิษย์ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
วันเวลาชีวิตที่เริ่มขึ้นย่อมบอก วันเวลาที่เหลืออยู่และกำลังเริ่มจะหมดไป...อ่านต่อ
พระภิกษุสูงวัยใช้มือหนึ่งจับเหล็กจารปลายแหลม และอีกมือหนึ่งช่วยประคองขณะขีดเขียน...อ่านต่อ
ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒...อ่านต่อ
คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์...อ่านต่อ
สร้างปัญญาเป็นทีม ตามแบบฉบับของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา...อ่านต่อ
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนว่า “บัณฑิตทั้งหลายพึงระแวงภัยที่น่าระแวง แล้วระวังป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึง”...อ่านต่อ
ในยุคที่การติดต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆผ่านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก การกระทำทางวาจาที่เรียกว่า “วจีกรรม”...อ่านต่อ
จที่เป็นสุข คือ ใจที่บริสุทธิ์ ดวงใดบริสุทธิ์เป็นกลาง ๆ ได้ ใจดวงนั้นก็มีฤทธิ์...อ่านต่อ
“การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก บุญนี้เป็นบุญที่สำคัญ ไม่อยากให้ใครตกบุญ จะได้เชื่อมสายบุญกับโบสถ์...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรม Meditation for Dad...อ่านต่อ
สาธุชนมารักษาศีล ๘ นั่งสมาธิฟังธรรม สวดมนต์ข้ามปี ร่วมพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ในวาระขึ้นปีใหม่...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล