ภัยของเทวดา

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

ภัยของเทวดา


              เมื่อถึงคราวที่เทวดาจะจุติ โอกาสที่เทวดาจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดายากมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาปลายพระนขา (เล็บ) ช้อนฝุ่นขึ้นมาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ฝุ่นที่ปลายเล็บกับฝุ่นที่แผ่นดิน อย่างไหนมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ฝุ่นในแผ่นดินมากกว่า
               พระพุทธองค์ตรัสว่า เทวดาที่จุติแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์มีประมาณน้อยดุจฝุ่นในเล็บมือที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นมากกว่าคนจำนวนมากเข้าใจว่าเทวดาที่จุติแล้วจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เทวดาจุติไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก มีมากดุจฝุ่นในแผ่นดิน นี้เป็นภัยของเทวดา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081186691919963 Mins