คุณสมบัติ 3 ประการของคนในชมพูทวีป

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

คุณสมบัติ 3 ประการของคนในชมพูทวีป


คุณสมบัติ 3 ประการ ที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่น และเทวดาชั้นดาวดึงส์คือ
1. มีจิตใจกล้าแข็งในการทำความดี เช่น บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
2. มีสติตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
3. ประพฤติพรหมจรรย์คือบวชได้

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084720055262248 Mins