การเกิด 

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2558

การเกิด 


          สัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่เกิดได้ 3 แบบ คือ
1. เกิดในครรภ์ เช่น วัว ควาย หมู สุนัข แมว เป็นต้น
2. เกิดในไข่ เช่น เป็ด ไก่ นก เป็นต้น
3. เกิดในเถ้าไคล ของสกปรก เช่นพยาธิ หนอน แมลงวัน เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0012291351954142 Mins