คำสมาทานอยู่ธุดงควัตร - คำลาธุดงควัตร

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

คำสมาทานอยู่ธุดงควัตร - คำลาธุดงควัตร

คำสมาทานอยู่ธุดงควัตร - คำลาธุดงควัตร


คำสมาทานอยู่ธุดงควัตร

เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๑ ฯ

ทุติยัมปิ, เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๒ ฯ

ตะติยัมปิ, เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๓ ฯ

 

คำลาธุดงควัตร

เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, ปัจจุทธะรามิ.
ข้าพเจ้าลาธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๑ ฯ

ทุติยัมปิ, เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, ปัจจุทธะรามิ.
ข้าพเจ้าลาธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๒ ฯ

ตะติยัมปิ, เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, ปัจจุทธะรามิ.
ข้าพเจ้าลาธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย, ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้, เป็นวัตรปฏิบัติ, แม้ครั้งที่ ๓ ฯ

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012038509051005 Mins