บทสวดสรรเสริญ มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

บทสวดสรรเสริญ
มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน

590405_02.jpg

 

 

     ก้มกราบนมัสการ
ชินะญาณพิสุทธิ์สรร
บูชามหาสุวรรณ-
นิธิ พราวอร่ามพราย
     ตั้งจิตอธิษฐาน
นิธิกาญจน์กระจ่างใจ
หล่อองค์พระธรรมกาย
จะสถิต ณ เจดีย์
     สืบทอดพระศาสนา
จิระกว่าลุพันปี
แหล่งบุญญะบารมี
พหุชนพนมกร
     ขอบุญกุศลล้ำ    
วรธรรมประทานพร
ถึงธรรมพระชินวร
มนะเชี่ยววิช์ชาชัย
     ได้กายพิสุทธิ์ครอง
ฉวิผ่องและอำไพ
ดั่งองค์พระจอมตรัย
สิริเลิศนิยมชม
     พรั่งพร้อมคุณานัก
วรลักษโณดม
งดงามสง่าสม    
มนะพร้อมพจีกาย
     มีทรัพย์มหาศาล
บริวารก็มากมาย
ชื่อเสียงขจรจาย
จิรโรจน์ระบือนาม
     เปี่ยมบุญญะปัญญา
ปฏิภาณะติดตาม
ส่งเสริมประสบความ
ชนะสิทธิสมใจ
     ขอองค์พระไตรรัตน์
สิริวัฒน์สวัสดิ์ชัย
คุ้มภพและโลกให้
สุขะสันต์นิรันดร์กาล
     สิ้นทุกข์มลายโศก
วิปโยคและกันดาร
สู่แดนเกษมศานต์
จระถึงที่สุดธรรม

 


อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0055430014928182 Mins