รวยหรือจน...ใครว่าไม่สำคัญ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

 

รวยหรือจน...ใครว่าไม่สำคัญ

 

รวยหรือจน...ใครว่าไม่สำคัญ 

            สำหรับปุถุชน...“ทรัพย์” คือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตไม่มีใครปฏิเสธว่า...ความ “รวยหรือจน” จะไม่มีผลใดๆ ต่อชีวิต เพราะ “ทุกข์ทางกาย” ย่อมบีบคั้นให้เกิด “ทุกข์ทางใจ” ตรงข้าม...ความ “สุขกาย” ย่อมอำนวยให้เกิดความ “สุขใจ” 

"คุณภาพชีวิตที่ดี” จึงเริ่มต้นจากความ “สุขกายสุขใจ” ปลอดภัยไร้กังวล

            แน่นอน...“รวยหรือจน” ไม่มีผลลดทอน "ศักดิ์ศรีความเป็นคน” คนเราไม่ว่ารวยหรือจน ย่อม “ออกแบบชีวิต” ของตนเองได้ เราเพิ่มคุณค่าในชีวิตของเราได้...ด้วยใจที่รู้จัก “การให้” “มีมากให้มาก...มีน้อยให้น้อย” แต่ชีวิตนี้...ที่จะ “ไม่ให้...ไม่ได้”

             อย่าปล่อยให้ความ “ไม่รู้จักพอ” นำทางชีวิตเรา เช่นกัน...อย่ายอมให้ “ความจน” เป็น “ข้ออ้าง” ที่เราจะ “ไม่ให้” เพราะ “การให้” ...คือ “ก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จงตัด “ความตระหนี่” ออกจากใจ แล้ว “ให้” เสียเถิด เพื่อ “ผังจน” จะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในชีวิตแต่ละภพชาติของเรา

 

 

 ทิพย์ปัญญา

 

 

 Total Execution Time: 0.013033600648244 Mins