อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

590420_03.jpg

 

 

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

อัคคะโต เว ปะสันนานัง
    อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
    ทกขิเณยเย  อะนุตตะเร
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
    วิราคูปะสะเม สุเข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง
    ปุญญักเขตเต  อะนุตตะเร 
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง
    อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
อัคคัง อายุจะ วัณโณ จะ
    ยะโส กิตติสุขัง พะลัง
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี
    อัคคะธัมมะสะมาหิโต
เทวะภูโต มะนุสโส วา
    อัคคัปปัตโต  ปะโมทะตีติ ฯ

 

คำแปล ความหมาย อัคคัปปสาทสุตตคาถา

เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยเห็นธรรมนั้นว่าเป็นของเลิศ,
เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้เป็นผู้ควรรับทานที่หมู่ชนถวายอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีใคร ๆ เทียบได้, 
เลื่อมใสแล้วในธรรมอันเลิศ ซึ่งเป็นธรรมอันปราศจากราคะ สงบระงับจากกิเลส และนำสุขมาให้,
เลื่อมใสแล้วในพระอริยสงฆ์ ผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้,
การให้ทานในท่านผู้เลิศนั้น บุญที่เลิศย่อมเจริญ, อายุ วรรณะที่เลิศ ยศ เกียรติคุณ สุขะ พลกำลังที่เลิศ ย่อมเจริญ,

ผูัมีปัญญา มีจิตตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นนาบุญอันเลิศแล้ว จะไปเกิดเป็นเทวดา หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ มีความบันเทิงใจอยู่ตลอดไป ดังนี้แล ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  phrasombat summapalo

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02335489988327 Mins