บทสรรเสริญคุณยายอาจารย์

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2558

 บทสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, คุณยายจันทร์, สวดสรรเสริญคุณยายฯ

 

 

  บทสรรเสริญคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     น้อมจิตกราบบูชา
มหาอุบาสิกาจารย์
ก่องแก้วนฤพาน
ยอดทหารพระทศพล
     สืบทอดธรรมธาตุ
มุ่งประกาศทางมรรคผล
ศิษย์เอก พระมงคล-
เทพมุนีมิแปรผัน
     เปนหนึ่งไม่มีสอง
นามเกริกก้องคุณยายจันทร์
ขนนกยูง ทุ่มชีวัน 
ทำวิชชาพิชิตชัย
     อดทนและเข้มแข็ง
มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส
โกฏเพชรในภพไตร
เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์
     เป็นยอดกตัญู
น้อมนบครูทุกวันวาร
เชื่อมวิชชาพระนิพพาน
ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม
     รวมศิษย์พลิกผืนนา
สถาปนาให้เลิศล้ำ
วัดพระธรรมกายนำ
ธรรมขยายหทัยชน
     ธารใดในโลกหล้า
รวมมหานทีดล
เทียบธารกรุณย์มน
แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย
     ยอดปฏิมากร
เอกบวรสมใจหมาย
หาเทียบสองมือยาย
ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา
     ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์
ให้ระลึกและพึ่งพา
ศิษย์ดั่งสกุณา
ได้อาศัยใต้บารมี
     กลางยายใสพิสุทธิ์
เปรียบประดุจพระเจดีย์
กายธรรมทับทวี 
อสงไขยอเนกนัน
     ด้วยบุญกุศลล้ำ
วรธรรมคุณยายจันทร์
คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน
สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์
     ธรรมใดคุณยายซึ้ง
ขอศิษย์ถึงทุกชีวี
ตามติดบ่มความดี 
ทุกภพชาติพิฆาตมาร
     เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์
บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล
สืบทอดอุดมการณ์
ปณิธานธาตุธรรมา
     แผ่ขยายวิชชาเลิศ
ให้บรรเจิดทั่วโลกา
ศิษย์มั่นคำสัญญา
แทนมาลาบูชาคุณ ฯ

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  (HD) Buddha Story Jataka Dhamma and Peace Meditation True Relaxation  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028391321500142 Mins