บทสวดเจ็ดตำนาน ชุมนุมเทวดา

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน

ชุมนุมเทวดา

590308_01.jpg

 

 

ชุมนุมเทวดา

      สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (ใช้เฉพาะในราชการ)

      ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ, จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน, เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม, ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง, สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

 

ปุพพะภาคะนะมะการ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัม  ปิพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัม  ปิธัมมัง  สะระณัง  คัจฉาม
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube Natthasit Tangsomboondeerat *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017423470815023 Mins