บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2558

บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี,สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, หลวงปู่สด, หลวงพ่อสด, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, สรรเสริญหลวงปู่, ก้มกราบมนัสน้อม  วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม

 

 

บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี

     ก้มกราบมนัสน้อม 
วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระรงญาณ
ชินะบุตรชิโนดม
     เอกสงฆ์พระนาม "จัน
ทสโร" วิสุทธิ์สม
ทวยเพมนุษย์พรหม
อภิวันนาการ
     ท่านหวังวิมุตติ์พ้น
ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน
อธิญาณพระนำชัย
     พลีชีพถวายศาสน์ 
มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน
หฤทัย ณ กลางกาย
     ดวงธรรมสว่างล้ำ
พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย 
วรกายวิเศษศานต์
     วิชชาพระชาญเชี่ยว 
มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน
อภิบาลมหาชน
     รู้แจ้งกระจ่างจินต์
พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล
อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
     ยอมตายมิยอมแพ้   
มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน 
สละพลันอุิศพลี
      ใจท่านมิหวั่นไหว 
จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี 
คุณะมีตลอดชนม์
     ด้วยเดชะสรรเสริญ
สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพร "พระมงคล
 เทพมุนี" พิชิตมาร
     อวยชัยมลายโศก 
นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์
ธนจักรพรรดิมี
     รู้แจ้งพระธรรมา
ลุวิชชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี  
สุขะสันต์นิรันดร์กาล 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก IDream Thailand

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00546715259552 Mins