บทสวดอิติปิโสฯ 108 จบ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2560

บทสวดอิติปิโสฯ

สวดมนต์ , บทสวดมนต์ , บทสวดมนต์พระ , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , อิติปิโส , บทสวดอิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู,
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.

 

คำแปล

เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, เป็นผู้ไกลจากกิเลส, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง,
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบานด้วยธรรม, เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

 

 

 


* อ้างอิงจาก http://wimutti.org
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก YOUTUBE ช่อง วุฒิวิพงศ์ อัครกิตินันท์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010049986839294 Mins