บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2558

 

บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ

   สิชฌันตุ โสตถี
สิริมีสวัสดิ์ชัย
ดวงจิตประจักษ์ใส
สุวิสุทธิทุกวาร
   สร้างองค์พระเจดีย์
คุณะมีมหาศาล
แกนกลางประดิษฐาน
ปฏิมาพระธรรมกาย
   เกิดสันติสุขล้ำ
วรธรรมขจรจาย
บัณฑิตก็มากมาย
มนะมุ่งลุความดี
   ทั่วธรรมพระต้นธาตุ
พหุปราชญ์ภิเปรมปรีดิ์
มอบองค์พระทรงศรี
สิริราชธาตุพลัน
   มีพญาเหล็กเพชรดำ
สิริล้ำประเสริฐสรรพ์
ฤทธิ์เดชอเนกนันต์
ชนะอุปสรรคภินท์
   คำแก้วมณีใส
นยนัยน์กระจ่างจินต์
ดึงดูดกระแสสิน 
ธนจักรพรรดิมา
   พร้อมสิทธิธาตุเสร็จ
พระเสด็จภิบุญญา
รวมเป็น "พระมหา
สิริราชธาตุ" ชัย
   พิมพ์พาพญานาค
จตุภาคพิทักษ์ภัย
แผ่คุ้มประชุมให้
หิตะเกื้อคุณานนท์
   เปี่ยมบารมีเลิศ
สุประเสริฐประสิทธิ์ผล
บุญฤทธิเดชดล
ชินะคุณพระครบครัน
   รูปคุณธนาทรัพย์
คณะนับอนันต์กัลป์
ทรงอายุผิวพรรณ
ชุติโรจน์นภาลัย
   สิ้นทุกข์มลายโศก
นิรโรควิโยคภัย
กอปรกิจเจริญชัย
สุขภาพพิบูลย์พูน
   หมั่นสวดและสรรเสริญ
จะเจริญพิสุทธิ์คุณ
บุญทับทวีคูณ
ประลุถึงพระธรรมกาย ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  Dmc Dhammamediachannel

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012522180875142 Mins