บทสวดสรรเสริญพระธรรมกาย

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2558

ธรรมกายานุสติกถา

ธรรมกายานุสติกถา, สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย, สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, พระธรรมกาย, ธรรมกาย, สวดพระธรรมกาย, สัพพัง ชิตัง เม

 

 

   สัพพัง ชิตัง เม  
พละเดชะจอมไตร  
นบธรรมกายใส 
สถิตในนฤพาน
   อสงไขยหลายล้านโกฏิ 
รังสิโชตนาการ
เชื่อมกายพุทธญาณ
กลั่นแก้โลกพ้นโศกตรม
   กายธรรมงดงามนัก
วรลักษ์โณดม
สรรพางค์สง่าสม
มหาบุรุษทั้งกายา
   เกตุบัวตูมใสเด่น
กายดั่งเช่นเพชรโสภา
รู้แจ้งทั้งโลกา 
สถิตอยู่ทุกผู้คน
   กลางกาย ณ ฐานเจ็ด
ทางสำเร็จอริยผล
หยุดใจในบัดดล 
กลางกมลละไมละมุน
   กายธรรมผุดเป็นสาย
แผ่ขยายพระพุทธคุณ
อู่แห่งทะเลบุญ  
ยากจะหาใดเปรียบปาน
   กายธรรมเป็นธรรมขันธ์
มิแปรผันนิรันดร์กาล
เป็นอัตตาแหล่งสราญ 
ที่ระลึกและพึ่งพา
   รวมแปดหมื่นสี่พัน
ธรรมขันธ์อภิญญา
จรณะพร้อมวิชชา
ปฏิสัมภิทาญาณ
   สมบัติพระจักรพรรดิ
ไม่ถ้วนรัตนมหาศาล
มณีทิพย์ท่วมพิมาน
แดนสราญผองเทวา
   เมื่อเทียบธรรมรส  
สุขทั้งหมดสามโลกา
ดังธุลีในนขา 
บ่ปานเทียบพระธรรมกาย
   ด้วยเดชะสรรเสริญ 
สุเจริญมิเสื่อมคลาย
ขอพรพระธรรมกาย
แผ่ขยายกลางใจชน
   รู้แจ้งวิชชาเลิศ
ให้ประเสริฐด้วยมรรคผล
ทิพย์ธรรมทั่วแดนดล    
ตามป้องปกดังแก้วตา
   โลกียอริยทรัพย์ 
คณานับทุกชีวา
ติดกลางดวงธรรมา 
ประสบสุขุทุกกัลป์กาล
   เปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์ 
กลั่นพิชิตพญามาร
เป็นสมุจเฉทปะหาน
บรรลุถึงที่สุดธรรม ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  Thai Monk

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011458516120911 Mins