บทสวดเจ็ดตำนาน สัมพุทเธ

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน

สัมพุทเธ

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน  สัมพุทเธ

 

 

     สัมพุทเธ ใจความก็คือ นมัสการพระพุทธเจ้าซึ่งมีจำนวนมากมายในปางอดีต คือ ในกัปล่วง ๆ มาแล้วไม่รู้กี่อสงไขย มีพระพุทธเจ้าเคยมาตรัสรู้และปรินิพพานไปเป็นจำนวนมากล้นพ้นที่จะประมาณการนมัสการมาก ๆ องค์ ทำให้มีความรู้สึกว่าจะได้รับอานุภาพมาก ๆ เพื่อช่วยป้องกันภัยทั้งปวง


สัมพุทเธ

๑. สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ     
ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
    ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ 
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๒. สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
    ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ    
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ   
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๓. สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต  
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
    วีสะติสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ   
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

**(ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนก็ได้)

 

117770658.jpg
 

คำแปล สัมพุทเธ

     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า , ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ , ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป , แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๔ พัน ๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า , ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ , ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป , แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า  , ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ , ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป , แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube blc4monk 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01124396721522 Mins